Ruumiline planeerimine: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
[[Pilt:R Chocon 03chocon.jpg|right|thumb|makett]]
'''Ruumiline planeerimine''' [[planeerimisseadus]]e tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.<ref>[http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=22699513164261 Planeerimisseadus]</ref>
 
Ruumilise planeerimise eripära on see, et see on avalik. [[Avalikustamine]] on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne teavitamine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Hästi läbiviidud planeering algab [[avalikustamise strateegia]] ja lähteülesande koostamisest. Sellele järgneb planeeringuala arengustrateegia väljatöötamine. Arengustrateegia alusel sõnastatakse planeeringuala arendamise visioon. Lähtuvalt arengustrateegiast ja visioonist koostatakse planeeringu seletuskiri ja kaardid või skeemid.
== Välislingid ==
{{commonskat|Urban studies and planning}}
* [http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13164261 Planeerimisseadus]
* [http://www.siseministeerium.ee/8391 Siseministeeriumi planeeringute osakond]
* Käsiraamat [https://http://www.siseministeerium.ee/public/yldplaneering_soovitused.pdf "Soovitused üldplaneeringu koostamiseks"], toimetaja [[Kaur Lass|Lass. K]], Autorid: Lass. K, Palginõmm. V, Muiso. M jt; Keskkonnaministeerium, Tallinn, 2000