Ruumiline planeerimine: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
'''Ruumiline planeerimine''' [[planeerimisseadus]]e tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.<ref>[http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=226995 Planeerimisseadus]</ref>
 
Ruumiliste planeeringute koostamine eripära on see, et see on avalik. [[Avalikustamine]] on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Hästi läbiviidud planeering hakkab pihta [[avalikustamise strateegia]] ja lähteülesande koostamisest. Sellele järgneb planeeringuala arengustrateegia väljatöötamine. Arengustrateegia alusel sõnastatakse planeeringuala arendamise visioon. Lähtuvat arengustrateegiast ja visioonist koostatakse planeeringu seletuskiri ja kaardid (või skeemid).
 
Planeeringu menetluse etapid planeerimisseaduse järgi on
Anonüümne kasutaja