Ruumiline planeerimine: erinevus redaktsioonide vahel

Niisuguse sõnastusega olen nõus
({{vaidlustatud}})
(Niisuguse sõnastusega olen nõus)
{{vaidlustatud}}
[[Pilt:R Chocon 03chocon.jpg|right|thumb|makett]]
'''Ruumiline planeerimine''' (inglise[[planeerimisseadus]]e keeles: Spatial Planning)tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.<ref>[http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=226995 {{lisa viide}}Planeerimisseadus]</ref>
 
Ruumiliste planeeringute koostamine eripära on see, et see on avalik. Avalikustamine on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Hästi läbiviidud planeering hakkab pihta [[avalikustamise strateegia]] ja lähteülesande koostamisest. Sellele järgneb planeeringuala arengustrateegia väljatöötamine. Arengustrateegia alusel sõnastatakse planeeringuala arendamise visioon. Lähtuvat arengustrateegiast ja visioonist koostatakse planeeringu seletuskiri ja kaardid (või skeemid).
 
'''Planeeringu menetluse etapid planeerimisseaduse järgi on:'''
* algatamine,
* algatamisest teatamine,
Avalikkusel on õigus osaldeda planeeringuprotsessis kogu selle menetluse jooksul.
 
'''Ruumilised planeeringud planeerimisseaduse järgi on:'''
* [[üleriigiline planeering]],
* [[maakonnaplaneering]],
 
Täpsema ülevaate saamiseks vt soovi korral lähemalt käsiraamat "Soovitused üldplaneeringu koostamiseks" (vt välislingid), kus on antud planeeringute koostamise ajalooline ülevaade.
 
== Välislingid ==
<references/>
 
== Vaata ka ==
 
== Välislingid ==
* [http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13164261/226995 Planeerimisseadus]
* [http://www.siseministeerium.ee/8391/ Siseministeeriumi planeeringute osakond]
* Käsiraamat [https://http://www.siseministeerium.ee/public/yldplaneering_soovitused.pdf "Soovitused üldplaneeringu koostamiseks"], toimetaja [[Kaur Lass|Lass. K]], Autorid: Lass. K, Palginõmm. V, Muiso. M jt; Keskkonnaministeerium, Tallinn, 2000
27 881

muudatust