Erinevus lehekülje "Grammatilised seosed" redaktsioonide vahel

resümee puudub
[[lause moodustajad|Lause moodustajad]] on omavahel [[lause]]s grammatiliselt seotud. '''Grammatilised seosed''' on moodustajate vahelised tingitusseosed. Grammatilisteks nimetatakse neid seepärast, et neid vormistavad grammatilised vahendid:
* abisõnad: sidesõnad[[sidesõna]]d ja kaassõnad[[kaassõna]]d;
* muutetunnused: käändsõnade[[käändsõna]]de käänamine (arvu- ja käändetunnuste muutumine), tegusõnade[[tegusõna]]de pööramine (arvu-, isiku-, aja-, kõneviisi- ja tegumoetunnused).
Grammatilised seosed on väga olulised, sest just need seosed muudavad [[lause]] arusaadavaks ja ühtseks tervikuks.
 
Grammatilise seose liike on kolm:
 
==Rinnastusseos==
'''Rinnastusseos''' ehk '''koordinatsioon''' ühendab süntaktiliselt võrdväärseid [[lause moodustajad|vahetuid moodustajaid]]. See tähendab, et rinnastatud sõnad[[sõna]]d või fraasid[[fraas]]id on seotud [[sidesõnaga]], lauses[[lause]]s võrdselsamades positisoonilülesannetes ja vastavad samale küsimusele, nt ''Naine istutas peenrale '''porgandeid''' ja '''kaalikaid'''''. ''Laps ostis poest '''kommi''' ja '''nätsu'''.''
 
Rinnastusseost vormistavad peamiselt sidesõnad, toodud näitelausetes sidesõna ''ja''.
Rinnastuseos ühendab alati samu [[lauseliige|lauseliikmeid]], nt ''Talle meeldivad '''koerad''' (alus) ja '''kassid''' (alus), '''Raamatust lugemine''' (alus) ja '''vihikusse kirjutamine''' (alus) võtab palju aega.''
 
==Alistusseos==
'''Alistusseos''' ehk '''subordinatsioon''' on niisugune grammatiline seos [[lause moodustajad|lause moodustajate]] vahel, millesse on kaasatud alistaja ja alistatav. Alistav sõna n.ö allutab endale alistatava sõna. Alistatav sõna iseloomustab, täpsustab alistajat.
 
Alistusseos jaotub omakorda kaheks :
 
==Predikatsioon==
'''Predikatsioon''' on [[alus]]e ja [[öeldis]]e vastastikune seos - ühtpidi [[rektsioon|sõltumine]], teistpidi [[ühildumine]], nt '''''Kauplus tutvustas''' oma klientidele uusi tooteid. '''Poiss sõitis''' jalgrattaga järve äärde.''
''
 
Anonüümne kasutaja