Erinevus lehekülje "Grammatilised seosed" redaktsioonide vahel

resümee puudub
[[lause moodustajad|Lause moodustajad]] on omavahel grammatiliselt seotud. Grammatilised seosed on moodustajate vahelised tingitusseosed. Grammatilisteks nimetatakse neid seepärast, et neid vormistavad grammatilised vahendid:
*a) abisõnad: sidesõnad ja kaassõnad;
*b) muutetunnused: käändsõnade käänamine (arvu- ja käändetunnuste muutumine), tegusõnade pööramine (arvu-, isiku-, aja-, kõneviisi- ja tegumoetunnused).
Grammatilised seosed on väga olulised, sest just need seosed muudavad [[lause]] arusaadavaks ja ühtseks tervikuks.
 
Grammatilise seose liike on kolm:
*1. [[Rinnastusrinnastus]],
*2. [[Alistusalistus]] ,
*3. [[Predikatsioonpredikatsioon]].
 
==Rinnastusseos==
*'''Rinnastusseos''' ehk koordinatsioon ühendab süntaktiliselt võrdväärseid vahetuid moodustajaid. ehkSee võrdsetähendab, tähendusegaet rinnastatud sõnad või fraasid on sidesõnaseotud abilsidesõnaga, lauses võrdsel positisoonil ja vastavad samale küsimusele, nt ''Naine istutas peenrale '''porgandeid''' ja '''kaalikaid'''''. ''Laps ostis poest '''kommi''' ja '''nätsu'''.''
 
Rinnastusseost vormistavad peamiselt sidesõnad, toodud näitelausetes sidesõna ''ja''.
*'''Rinnastusseos''' ehk koordinatsioon ühendab süntaktiliselt võrdväärseid vahetuid moodustajaid ehk võrdse tähendusega sõnad on sidesõna abil lauses võrdsel positisoonil ja vastavad samale küsimusele, nt ''Naine istutas peenrale '''porgandeid''' ja '''kaalikaid'''''. ''Laps ostis poest '''kommi''' ja '''nätsu'''.''
Rinnastusseost vormistavad peamiselt sidesõnad, käesolevates näitelausetes sidesõna ''ja''. Rinnastuseos ühendab alati samu lauseliikmeid, nt ''Talle meeldivad '''koerad''' (alus) ja '''kassid''' (alus), '''Raamatust lugemine''' (alus) ja '''vihikusse kirjutamine''' (alus) võtab palju aega.''
 
==Alistusseos==
*'''Alistusseos''' ehk subordinatsioon on niisugune grammatiline seos moodustajate vahel, mille puhulmillesse on olemaskaasatud alistaja ja alistatav. AlistajaAlistav sõna alistab/n.ö allutab endale alistatava sõna. Alistatav sõna iseloomustab, täpsustab alistajat.
 
*'''Alistusseos''' ehk subordinatsioon on niisugune grammatiline seos moodustajate vahel, mille puhul on olemas alistaja ja alistatav. Alistaja sõna alistab/allutab alistatava sõna. Alistatav sõna iseloomustab, täpsustab alistajat.
Alistusseos jaotub omakorda kaheks :
*a) [[ühildumine]] ehk kongruents, (näiteks:nt ''magus '''komm''', magus'''a'''magusa komm'''i'''kommi, magusa'''ks''' komm'''iks''', magus'''a''' komm'''iga''''' jne.);
*b) sõltumine ehk [[rektsioon]], (näiteks:nt ''kirjutas '''luuletust''', luges '''ajalehte''', tahab '''minna''''').
 
==Predikatsioon==
*'''Predikatsioon''' on aluse[[alus]]e ja öeldise[[öeldis]]e vastastikune alistusseosseos - ühtpidi sõltumine, teistpidi ühildumine., Ntnt '''''Kauplus tutvustas''' oma klientidele uusi tooteid. '''''Poiss sõitis''' jalgrattaga järve äärde.''
''
 
729

muudatust