Erinevus lehekülje "Sisekaitseülem" redaktsioonide vahel

resümee puudub
(Uus lehekülg: '''Sisekaitseülem''')
 
'''Sisekaitseülem''' on Eesti Vabariigi [[1938]]. aasta "Kaitseolukorra seaduse" [http://www.hot.ee/seadustekogu/skv-1-17.html]ja [[1996]]. aasta "Erakorralise seisukorra seaduse" [https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=190234] kohaselt '''Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohtude''':
'''Sisekaitseülem'''
# Eesti põhiseadusliku korra vägivaldse kukutamise katsest;
# terroristlikust tegevusest;
# vägivallaga seotud kollektiivsest surveaktsioonist;
# ulatuslikust vägivallaga seotud isikugruppide vahelisest konfliktist;
# Eesti Vabariigi mõne paikkonna vägivaldsest isoleerimisest;
korral siseriikliku julgeoleku ja korra tagamise eest vastutav [[riigiametnik]].
 
ERAKORRALISE SEISUKORRA SEADUSe § 20. alusel '''Sisekaitseülem'''
# Sisekaitseülem on [[siseminister]], tema äraolekul teda asendav minister.
# Sisekaitseülem allub erakorralise seisukorra juhile ning juhib vahetult Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu kõrvaldamist.
## Sisekaitseülem võib erakorralise seisukorra ajal Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu kõrvaldamiseks:
## rakendada piiranguid transpordivahendite liikumisele;
## rakendada isikute suhtes, kes viibivad politseitunni ajal tänavatel või muudes avalikes kohtades, dokumentide kontrolli;
## rakendada isikute suhtes, kes viibivad tänavatel või muudes avalikes kohtades ilma läbipääsuloata ja isikut tõendava dokumendita, kui see on nõutav, isikute ja asjade läbivaatust;
## rakendada isikute suhtes, kes rikuvad avalikku korda ning kes ei ole vastava paikkonna elanikud, saatmist paikkonda, mille elanikud nad on;
## rakendada nende isikute läbivaatust, kelle kohta on andmeid, et nende valduses on ilma vastava loata relvad või lõhkeained, samuti nimetatud isikute asjade, töö- ja eluruumide ning transpordivahendite läbivaatust;
## rakendada piiranguid nende isikute õigusele posti, telegraafi või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele, kelle suhtes on alust arvata, et nad oma tegevusega ohustavad Eesti põhiseaduslikku korda;
## rakendada isikutelt relvade ning mürk- ja lõhkeainete äravõtmist erakorralise seisukorra ajaks;
## rakendada piiranguid massiteabevahendite valdajate suhtes;
## võtta kaitse alla riigile elutähtsad objektid;
## esitada massiteabevahendite valdajatele erakorralise seisukorraga seotud teateid kohustuslikuks avaldamiseks.
'''# Sisekaitseülem''' tagab:
## Riigikohtu otsuse täitmise;
## Vabariigi Valitsuse erakorralist seisukorda korraldavate õigusaktide täitmise.
# Sisekaitseülem teeb koostööd valitsusasutuste ja kohaliku omavalitsuse organite juhtidega Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu kõrvaldamisel.
# Sisekaitseülem teeb koostööd [[kaitseväe juhataja]]ga kaitsejõudude kasutamisel Eesti põhiseaduslikku korda ähvardava ohu kõrvaldamisel.
# Sisekaitseülem annab oma tegevusest aru [[Vabariigi Valitsus]]ele ja erakorralise seisukorra juhile.
# Sisekaitseülem annab korraldusi.
71 477

muudatust