Episkopaalkirik

Episkopaalkirik ehk episkopaalne kirik on nimetus, mida kasutavad osana oma ametlikust nimest mitmed, peamiselt anglikaani ja metodisti taustaga kristlikud kirikud.

Episkopaalkiriku nimetusega tahetakse rõhutada piiskopiameti keskset rolli nende hierarhias ja struktuuris.

Episkopaalkiriku nimetust kasutavad või on kasutanud oma ametlikus nimes järgmised kiriklikud organisatsioonid: