Epifüüs (luuots)

Epifüüs on toruluu liigesepinnapoolne otsosamik.

Toruluu ehitus