Epifüüs (luuots)

Toruluu ehitus

Epifüüs on toruluu liigesepinnapoolne otsosamik.