Enn Lust

eesti keemik

Enn Lust (sündinud 22. oktoobril 1956 Kohtla-Järve rajoonis) on eesti keemik, Eesti Teaduste Akadeemia liige.

Tartu Ülikooli füüsika-keemiateaduskonna lõpuaktus TÜ aulas 22. juunil 2006. Esineb professor Enn Lust

ElukäikRedigeeri

1975 lõpetas ta A. Kesleri nimelise Kohtla-Järve Keskkooli ning 1980 Tartu Riikliku Ülikooli keemia erialal. Keemiakandidaadi väitekirja teemal "Elektrilise kaksikkihi ehitus ja adsorptsiooninähtused vismuti monokristalsetel ja polükristalsetel mudelelektroodidel" kaitses ta 1989 Tartu Riikliku Ülikooli juures.

Pärast ülikooli lõpetamist asus ta tööle elektrokeemia labori insenerina ning jätkas samas teaduri ja sektorijuhatajana. Aastast 1992 oli ta anorgaanilise keemia kateedri lektor, hiljem dotsent. Aastast 1997 on ta füüsikalise keemia professor ja alates 2008 Tartu Ülikooli keemia instituudi direktor. Tema juhendamisel on kaitstud 34 doktori- ning 25 magistritööd. Ta on avaldanud üle 350 teaduspublikatsiooni, sh kaks monograafiat.

TeadustööRedigeeri

 
18. jaanuaril 2010 külastas president Toomas Hendrik Ilves Chemicumi. Pildil professor Enn Lust ja president Toomas Hendrik Ilves

Enn Lusti uurimistöö peasuunad on:

 • suure eripinnaga materjalide elektrokeemilised omadused ja elektrilise kaksikkihi ning hübriid-superkondensaatorid
 • keskmisetemperatuurse tahkeoksiidse kütuseelemendi ja madaltemperatuurse kütuseelemendi materjalide süntees ja ühikrakkude omadused
 • elektrilise kaksikkihi ehituse ja orgaaniliste ühendite adsorptsiooni seaduspärasused tahketel elektroodidel
 • elektroodi kristallograafilise struktuuri ning lahusti loomuse mõju ioonide adsorptsiooni seaduspärasustele
 • elektroodi geomeetrilise kareduse, energeetilise ebaühtluse ja poorsuse mõju faasidevahelise piirpinna elektrood/elektrolüüdi lahus ehituse ja adsorptsiooni seaduspärasustele
 • elektrokeemiliste laenguülekandeprotsesside kiiruse sõltuvus elektroodimaterjali pinnastruktuurist ning keemilisest loomusest
 • kõrgtemperatuursed elektrolüüserid ning vesiniku salvestamise alused modifitseeritud materjalides

TunnustusRedigeeri

 • 2008 Eesti Vabariigi teaduspreemia tehnikateaduste alal uurimuste tsükli "Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud" eest
 • 2010 Eesti Teaduste Akadeemia liige energiatehnoloogia alal
 • 2018 Leedu Teaduste Akadeemia Theodor von Grotthussi medal [1]
 • 2020 Valgetähe III klassi teenetemärk[2]

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri