See artikkel käsitleb enharmonismi erinimeliste helikõrguste sama- või erikõlalisuse tähenduses. Enharmoonilise tetrakordi kohta vaata artikkel tetrakord. Võrdtempereeritud häälestuses esineva võimaluse kohta helide kõrgust muutmata muuta nende kirjutusviisi ja nimetust vaata artikkel enharmoonia.

Enharmonism on tänapäeva muusikateoorias kontseptsioon, mille kohaselt sama helikõrgust võib tähistada eri nimega. Enharmonismi näiteks on sama helikõrguse kirjutamine näiteks his = c = deses või cis = des.

Absluutne enharmonism on võimalik ainult võrdtempereeritud häälestuses. Kuna praktiline musitseerimine tihti ei põhine võrdtempereeritud häälestusel, loetakse enharmonismi teoreetilisse raami kuuluvaks ka olukord, kus näiteks fis ja ges intoneeritakse küll veidi erinevalt, kuid määratletakse enharmooniliselt sama helikõrgusena.


Helikõrguste enharmonism

muuda

Intervallide enharmonism

muuda


Helistike enharmonism

muuda


Välislingid

muuda