Elve Ojavere

Elve Ojavere (aastani 1961 Kiljako; sündinud 6. septembril 1935 Tallinnas) on Eesti geograaf ja majandusteadlane.[1]

EluluguRedigeeri

Lõpetas 1954 Tallinna 10. Keskkooli, 1959 Tartu Riikliku Ülikooli geograafiaosakonna ja 1963–1966 Eesti NSV TA Majanduse Instituudi (MI) aspirantuuri, geograafiakandidaat (1971, TRÜ), väitekiri "Eesti NSV tööstuse planeerimisotstarbelise kaardistamise küsimusi". Täiendas end 1990 Ungaris.[1]

Oli 1967–1972 MI nooremteadur, 1972–1980 Eesti Teadus- ja Tehnikainformaatika ning Majandusuuringute Instituudi vanemteadur, 1980–1991 Majanduse ja Planeerimise TUI (aastast 1989 Eesti Majandusarengu Instituut) vanemteadur, laborijuhataja, sektorijuhataja ja juhtivteadur, 1992–1998 Nõmme Linnaosa Valitsuse arengunõunik ja peaspetsialist, 1998–2000 TTÜ Kõrgema Majanduskooli ja Tallinna Kommertskooli dotsent.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkonnad: kartograafia, territoriaalplaneerimine, regionaalökonoomika ja haldusjuhtimine. Kaardistanud töökohtade paiknemist Eestis ning regiooniti, analüüsinud ääremaade valdade arenguvõimet. 1990. aastail käsitlenud haldusreformi aktuaalseid küsimusi, eriti Tallinna Nõmme linnaosa arenguprobleeme.[1]

TeoseidRedigeeri

Üle 100 teadustrükise, arvukalt aimeartikleid.[1]

 • Tööstuse kaartidest liiduvabariikide atlastes. // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1964/65. Tallinn 1966
 • Советский Союз. Географическое описание в 22 томах. Эстония (37 tekstikaardi autor). Moskva 1967
 • Linnaliste asulate kartografeerimise metoodika täpsustamisest. // Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1973. Tallinn 1974
 • Разработка системы социальных показателей для регионального плана. // Обзор ЭстНИИНТИ. Tallinn 1981
 • О социогеографической изученности Эстонской ССР. // Уч. зап. ТГУ 623 (1982)
 • Sotsiaalse infrastruktuuri mõjust sotsiaalsele arengule maal (kaasautor Lembit Pedak). // RPI "Eesti Maaehitusprojekt", 1986
 • Vaegarengu piirkonnad Eesti NSV rajoonides. // Majanduse ja Planeerimise TUI teaduslike tööde kogumik. Tallinn 1987
 • Haldusreform Tallinnas: 70-aastase Nõmme võimalus. // Eesti teadlaste kongress. Tallinn 1996

IsiklikkuRedigeeri

Tema isa oli sõjaväelane Tavid Kiljako.

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

KirjandusRedigeeri

 • Eesti majanduse biograafiline leksikon. Tallinn 2000. Lk 336–337
 • Aado Keskpaik. Towards forming Estonian regional policy: objectives, problems, means. // Est. Geogr. Soc. 6 (1991), 32, 41, 57

VälislingidRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.