See artikkel räägib bioloogia mõistest; meditsiini mõiste kohta vaata artiklit Elumus

Ellujäämus ehk elumus on populatsioonidünaamikas mingi ajaperioodi jooksul või välise mõju tagajärjel ellu jäänud (taksoni) isendite suhteline hulk. Mõistet kasutatakse sageli populatsiooni ellujäämusest rääkides, kusjuures harilikult on seda siis vaadeldud sugude ja vanuseklasside kaupa eraldi. Pärast mingit ajaperioodi (tavaliselt ebasoodne aastaaeg) väljendatakse populatsiooni ellujäämust protsentides.

Selgrootute ja alamate selgroogsete ellujäämuskõver on enamasti hüperboolne, sest varases elujärgus on nende suremus väga suur, vanuse kasvades see märgatavalt aeglustub. Mõnel liigil võib kõver olla ka lineaarne, näiteks hüdral. Imetajate ellujäämuskõver on seevastu hoopis väiksema langusega, sest järglasi on vähem ja nende eest hoolitsetakse rohkem.

Vaata ka muuda

Allikas muuda

  • Ökoloogialeksikon. (1992)./ koost. Masing, V. Eesti Entsüklopeediakirjastus : Tallinn, lk 43.