Elemendi elektronafiinsus Eea on energia, mis vabaneb, kui elektron liitub gaasifaasis oleva aatomiga. [1]

Suur elektronafiinsus näitab, et elektroni liitumisel aatomiga vabaneb palju energiat. Negatiivne elektronafiinsus näitab, et elektroni lisamiseks aatomile tuleb kulutada energiat.

See kokkulepe on vastavuses termini "afiinsus" tavatähendusega. Formaalselt on elemendi elektronafiinsus määratletud kui

X(g) + e-(g) → X-(g) Eea=E(X) - E(X-)

kus E(X) on gaasifaasilise aatomi X energia ja E(X-) on vastava gaasifaasilise aniooni energia.

Nii on näiteks kloori elektronafiinsus järgmises protsessis vabanev energia:

Cl(g) + e-(g) → Cl-(g) vabanev energia = Eea(3,62 eV, 349 kJ•mol-1)

ViitedRedigeeri

  1. P. Atkins, L. Jones. "Keemia alused", Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012