Elektromagnetvälja tensor

Elektromagnetvälja tensor on füüsikaline suurus, mis võimaldab elektromagnetvälja kovariantselt kirjeldada. Elektromagnetvälja tensor on neljamõõtmeline tensor, mida hakkas kasutama Hermann Minkowski enda loodud erirelatiivsusteooria formalismis. Elektromagnetvälja tensor võimaldab mõningaid füüsikaseadusi väga kompaktselt kirja panna.

DetailidRedigeeri

Matemaatiline märkus: selles artiklis kasutatakse abstraktset indeksinotatsiooni.

Elektromagnetvälja tensor   esitatakse tavaliselt maatriksina:

 

või

 
kus
E on elektriväli,
B on magnetväli ja
c on valguse kiirus.
Ülaltoodud märgid sõltuvad aegruumi meetrilise tensori valikust. Siin kasutatakse märgikokkulepet +---, millele vastab meetriline tensor
 

OmadusedRedigeeri

Väljatensori maatrikskujust ilmnevad järgmised omadused:

  • antisümmeetria:   (millest ka nimi bivektor).
  • elektrivälja tensoril on kuus sõltumatut komponenti.

Et tegemist on tensoriga, siis moodustub kontraktsioonidel Lorentzi invariant:

 

Tensori   korrutis oma duaalse tensoriga annab pseudoskalaarse invariandi:

 

kus   on neljandat järku täielikult antisümmeetiline pseudotensor ehk Levi-Civita sümbol.

Märkus: ülalasuva avaldise märk sõltub Levi-Civita sümboli jaoks kasutatavast märgikokkuleppest. Siin kasutatud kokkulepe on   = +1.

Elektromagnetvälja tensori determinant on

 .

Elektromagnetvälja tensori saab kirja panna 4-vektorpotentsiaali   kaudu:

 

Kus nelivektorpotentsiaal on moodustatud magnetvälja vektorpotentsiaalist ja elektrivälja (skalaarsest) potentsiaalist:

 

ja selle kovariantne kuju leitakse korrutamisel Minkowski meetrikaga   :

 

Maxwelli võrrandidRedigeeri

  Pikemalt artiklis Maxwelli võrrandid

Maxwelli võrrandid võtavad elektromagnetilise tensori kaudu väljendudes võrdlemisi kompaktse kuju. Elektrivälja jaoks kehtib

 

kus

 

on elektrilaengu 4-vool.

Võrrandid magnetismi jaoks taanduvad kujule

 

kus koma tähistab osatuletist

 .

Vaata kaRedigeeri