Elastne keha on keha, mis välise jõu toimel muudab oma kuju ning selle lakkamisel taastab oma endise kuju. Näiteks painduv keha on võnkumisvõimeline tahke (pillikeel), gaasiline (pillikeelt ümbritsev õhk) või vedel (sisekõrvas olev vedelik) keha. Muusikas kasutatavaid võnkumisvõimelisi elastseid kehasid nimetatakse muusikainstrumentideks. Elastse keha paneb võnkuma sellesse väljastpoolt sisestatav energia.

Elastse keha võnkumisena tekkival füüsilisel helil on 4 põhiomadust: võnkumise koostis, põhivõnkumise ulatus ehk amplituud, põhivõnkumise kestus, põhivõnkumise sagedus.

Vaata ka muuda