Eklektitsism (kunst)

Eklektitsism (kreeka keeles eklektikos 'väljavaliv') ehk eklektika on kunstistiil, arhitektuuri- ja sisekujunduslaad, mis kujutab endast erinevate ajalooliste stiilielementide segamist ja täiendamist originaalitsevate detailidega.

Hea näide eklektikast arhitektuuris on Varssavi Polütehnikumi aula

Tuntumaid eklektiliselt mitmekesiseid kunstisuundi oli historitsism. Eklektitsism hakkas 19. sajandi teisel poolel peamiselt fassaadikujunduses ajaloolisi stiile välja tõrjuma.

Vaata ka

muuda