Varetemägi

(Ümber suunatud leheküljelt Ehmja kivikalme)

Varetemägi (ka Varetemäe kivikalme, Ehmja kivikalme) on Eesti muinasaegne kivikalme Lääne maakonna Lääne-Nigula valla Ehmja külas Kalmes.

Muistise kirjeldusRedigeeri

Varetemägi asetseb Ehmja Kuradimäe lähikonnas kõrgemal kohal. Kivikalme on umbes 70 × 50 m suurune ja 1 m kõrgune. Selle lauged nõlvad asuvad paekõrgendiku Ehmja põhjapoolses loodeosas. 1981. aasta sügisel oli kivikalme üles küntud, loodeossa lükati kokku 10 × 15 m suurune ja 2,5 m kõrgune kivi- ja mullahunnik. Seetõttu ei kuulu kivikõrgendik kivikalme osana muinsuskaitse alla. Küll aga on kivikalme asukohal alates 1981. aastast põlluharimine keelatud.[1][2]

Muistise dateeringRedigeeri

Varetemäe kivikalme on dateeritud 6.–12. sajandisse.

Arheoloogilised leiudRedigeeri

19. sajandi lõpus on leitud kivikalmest põletamata surnuluid, hobusesuitsed, odaots, kirves, naaste. Need leiud on tänapäevaks kadunud.

ViitedRedigeeri

  1. J. Jung. Muinasajateadus eestlaste maalt III, Tartu, 1910, lk 218.
  2. F. Leinbock. Martna kihelkonna muinasjäänused, 1923, lk 11 (Käsikiri AI arheoloogiasektori arhiivis).

VälislingidRedigeeri