Ehitise elektripaigaldis

Ehitise elektripaigaldis on tugevvoolupaigaldis koos sinna juurde kuuluvate ehituskonstruktsiooni osadega (nt valgustite jm elektriseadmete paigaldus-, kande- ja piirdetarindid, kaabeldus, kaablikarbikud nendesse paigaldatud pistikupesadega jms).

Elektripaigaldist piiritletakse sageli kokkuleppeliselt ehitise, rajatise või omandi piiridega.

Korterelamu korral on korteri elektripaigaldis korteri omaniku vastutusel, elamu üldelektripaigaldis ühistu või hoone haldaja vastutusel, rendipinna korral rendile andja vastutusel.

Vaata kaRedigeeri