Efusiivne kivim

Efusiivne kivim (inglise effusive rock) on efusiivse vulkaanipurske tagajärjel vulkaanist väljutatud laava tardumisel tekkinud tardkivim.

Efusiivse kivimi täpne tähendus on kitsam kui purskekivimil või vulkaanilisel kivimil. Kui purskekivimiks on nii vulkaanist väljunud laava kui ka püroklastiline materjal ja vulkaaniline kivim ei pea olema isegi mitte vulkaanist väljunud, siis efusiivne kivim on eranditult mitteplahvatusliku vulkaanipurske saadus. Enamasti on efusiivseks kivimiks basalt.

Termineid "efusiivne kivim", "purskekivim" ja "vulkaaniline kivim" käsitletakse harva korrektselt. Enamasti peetakse neid sünonüümideks.

Vaata kaRedigeeri