Eestimaa superintendent

Eestimaa superintendent oli aastatel 16221919 (aastast 1638 Eestimaa kindralsuperintendent) Eestimaa kõrgeim vaimulik juht (superintendent). Ta juhtis Eestimaa Evangeeliumi Luteriusu konsistooriumi.

Eestimaa kirikupea

muuda

Rootsi ajal oli Eestimaal oli kuni 1710. aastani ametis Eestimaa piiskop[1].

Eestimaa kindralsuperintendendid

muuda

Eestimaa ülemsuperintendent (saksa k. Estländischer General-Superintendent, vene k. Эстляндский генерал-суперинтендент) oli VELK Konsistooriumi kirikuringkonna ülem- e juhtivvaimulik, kellele kuulus oma ringkonnas järelevalveõigus vaimulike üle, visitatsiooni-, ordinatsiooni- jm õigused. Võimupiiridelt ja ülesannetelt vastas superintendent piiskopile, erinevalt piiskopist nimetas aga superintendendi ametisse riigivalitseja ja teda ei pühitsetud ametisse[1]. Eestimaa konsistooriumi ülemsuperintendent oli ühtlasi Tallinna Toomkiriku pastor. Ülemsuperintendendi ülesanneteks olid: jälgida vaimuliku ametkonna määruste täitmist, teostada järelvalvet piirkonna kiriklike asjade üle; valvata, et pastorite õpetus oleks kooskõlas pühakirjaga ning pastorite käitumine ja ametitegevus oleks vastav kirikuseadusele; kord kuue aasta jooksul visiteerida kõiki praostkondi[1].

Vaata ka

muuda

Viited

muuda