Eesti valitsusjuhtide loend

Siin loetletakse Eesti peaministreid ja teisi valitsusjuhte.

Peaministrid või muud valitsusjuhid

muuda

1918 Ministrite Nõukogu esimees

muuda

Parteid

██ Eesti Maarahva Liit (EML)
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Koalitsioon Parlament
Ministrite Nõukogu esimees
-   Konstantin Päts[a]

(1874–1956)

24. veebruar 1918 12. november 1918 8 kuud ja 19 päeva Eesti Maarahva Liit Konstantin Pätsi esimene ajutine valitsus EML+TE+EDE+ESDTP Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu

1918–1920 peaminister

muuda

Parteid

██ Eesti Maarahva Liit (EML)
██ Eesti Rahvaerakond (RE)
██ Eesti Tööerakond (TE)
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Koalitsioon Parlament
Peaminister
1   Konstantin Päts

(1874–1956)

12. november 1918 8. mai 1919 5 kuud ja 26 päeva Eesti Maarahva Liit Konstantin Pätsi teine ajutine valitsus EML+TE+EDE(+ESDTP)[b] Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu
Konstantin Pätsi kolmas ajutine valitsus EML+TE+EDE+ESDTP(+SEE+VKK)[c]
2   Otto Strandman

(1875–1941)

8. mai 1919 18. november 1919 6 kuud ja 10 päeva Eesti Tööerakond Otto Strandmani esimene valitsus TE+ESDTP(+RE)[d] Asutav Kogu
3   Jaan Tõnisson

(1868–1941)

18. november 1919 28. juuli 1920 8 kuud ja 10 päeva Eesti Rahvaerakond Jaan Tõnissoni esimene valitsus RE+ESDTP+TE
4   Ado Birk[e]

(1883–1942)

28. juuli 1920 30. juuli 1920 2 päeva Eesti Rahvaerakond Ado Birki valitsus RE+TE+KRE
5   Jaan Tõnisson

(1868–1941)

30. juuli 1920 26. oktoober 1920 2 kuud ja 26 päeva Eesti Rahvaerakond Jaan Tõnissoni teine valitsus RE
6   Ants Piip

(1884–1942)

26. oktoober 1920 21. detsember 1920  1 kuu ja 25 päeva Eesti Tööerakond Ants Piibu valitsus TE

1920–1934 riigivanem

muuda

Parteid

██ Eesti Tööerakond (TE)
██ Kristlik Rahvaerakond (KRE)
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Koalitsioon Parlament
Riigivanem
1   Ants Piip

(1884–1942)

21. detsember 1920 25. jaanuar 1921  1 kuu ja 4 päeva Eesti Tööerakond Ants Piibu valitsus TE Asutav Kogu
2   Konstantin Päts

(1874–1956)

25. jaanuar 1921 21. november 1922 1 aasta, 9 kuud ja 27 päeva Põllumeeste Kogud Konstantin Pätsi esimene valitsus PK+RE+KRE(+TE)[f] I Riigikogu
3   Juhan Kukk

(1885–1942)

21. november 1922 2. august 1923 8 kuud ja 12 päeva Eesti Tööerakond Juhan Kuke valitsus TE+PK+RE
4   Konstantin Päts

(1874–1956)

2. august 1923 26. märts 1924 7 kuud ja 24 päeva Põllumeeste Kogud Konstantin Pätsi teine valitsus PK+RE+KRE(+TE)[g] II Riigikogu
5   Friedrich Akel

(1871–1941)

26. märts 1924 16. detsember 1924 8 kuud ja 20 päeva Kristlik Rahvaerakond Friedrich Akeli valitsus KRE+TE+RE
6   Jüri Jaakson

(1870–1942)

16. detsember 1924 15. detsember 1925 11 kuud ja 29 päeva Eesti Rahvaerakond Jüri Jaaksoni valitsus RE+PK+ESDTP+TE+KRE
7   Jaan Teemant

(1872–1941)

15. detsember 1925 9. detsember 1927 1 aasta, 11 kuud ja 24 päeva Põllumeeste Kogud Jaan Teemanti esimene valitsus PK+TE+KRE+AS(+RVP)[h]
Jaan Teemanti teine valitsus PK+AS+RE+KRE+ÜMSL III Riigikogu
Jaan Teemanti kolmas valitsus PK+AS+RE+KRE+ÜMSL
8   Jaan Tõnisson

(1868–1941)

9. detsember 1927 4. detsember 1928 11 kuud ja 25 päeva Eesti Rahvaerakond Jaan Tõnissoni kolmas valitsus RE+PK+AS+TE
9   August Rei

(1886–1963)

4. detsember 1928 9. juuli 1929 7 kuud ja 5 päeva Eesti Sotsialistlik Tööliste Partei August Rei valitsus ESTP+AS+RE+KRE
10   Otto Strandman

(1875–1941)

9. juuli 1929 12. veebruar 1931 1 aasta, 7 kuud ja 3 päeva Eesti Tööerakond Otto Strandmani teine valitsus TE+PK+AS+RE+KRE IV Riigikogu
11   Konstantin Päts

(1874–1956)

12. veebruar 1931 19. veebruar 1932 1 aasta ja 7 päeva Põllumeeste Kogud Konstantin Pätsi kolmas valitsus PK+ESTP+RE
12   Jaan Teemant

(1872–1941)

19. veebruar 1932 19. juuli 1932 5 kuud Ühinenud Põllumeeste Erakond Jaan Teemanti neljas valitsus ÜPE+RKE
13   Karl-August Einbund

(1888–1942)

19. juuli 1932 1. november 1932 3 kuud ja 13 päeva Ühinenud Põllumeeste Erakond Karl Einbundi esimene valitsus ÜPE+RKE V Riigikogu
14   Konstantin Päts

(1874–1956)

1. november 1932 18. mai 1933 6 kuud ja 17 päeva Ühinenud Põllumeeste Erakond Konstantin Pätsi neljas valitsus ÜPE+RKE+ESTP
15   Jaan Tõnisson

(1868–1941)

18. mai 1933 21. oktoober 1933 5 kuud ja 3 päeva Rahvuslik Keskerakond Jaan Tõnissoni neljas valitsus RKE+AS
16   Konstantin Päts

(1874–1956)

21. oktoober 1933 24. jaanuar 1934 3 kuud ja 3 päeva Põllumeeste Kogud Konstantin Pätsi viies valitsus Puudub

1934–1937 peaminister

muuda
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Parlament Riigivanem
Peaminister
-   Konstantin Päts

(1874–1956)

24. jaanuar 1934 3. september 1937 3 aastat, 7 kuud ja 10 päeva parteitu Konstantin Pätsi viies valitsus V Riigikogu Konstantin Päts (Peaminister Riigivanema ülesannetes)

1937–1938 riigihoidja

muuda
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Parlament Riigihoidja
Riigihoidja
-   Konstantin Päts

(1874–1956)

3. september 1937 21. aprill 1938 7 kuud ja 18 päeva parteitu Konstantin Pätsi viies valitsus V Riigikogu (kuni 31. detsembrini 1937) Konstantin Päts

1938–1940 peaminister

muuda

Parteid

Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Parlament President
Peaminister
7   Kaarel Eenpalu

(1888–1942)(kohusetäitja)

21. aprill 1938 9. mai 1938 18 päeva parteitu (Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne)[i] Konstantin Pätsi viies valitsus I Riigivolikogu
I Riiginõukogu
Konstantin Päts
Kaarel Eenpalu

(1888–1942)

9. mai 1938 12. oktoober 1939 1 aasta, 5 kuud ja 3 päeva Kaarel Eenpalu teine valitsus
8   Jüri Uluots

(1890–1945)

12. oktoober 1939 21. juuni 1940[j] 8 kuud ja 9 päeva parteitu (Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne)[i] Jüri Uluotsa valitsus
-   Johannes Vares[k]

(1889–1946)

21. juuni 1940 25. august 1940 2 kuud ja 4 päeva Eestimaa Kommunistlik Partei Johannes Varese valitsus Eesti NSV Ülemnõukogu I koosseis

1940–1992 peaministri asetäitja (Vabariigi Valitsus eksiilis)

muuda
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Valitsus Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis
Peaministri asetäitja
-   Otto Tief[l]

(1889–1976)

18. september 1944 12. jaanuar 1953 8 aastat, 3 kuud ja 25 päeva Otto Tiefi valitsus Jüri Uluots
- Johannes Sikkar

(1897–1960)

12. jaanuar 1953 22. august 1960 7 aastat, 7 kuud ja 10 päeva Johannes Sikkari valitsus August Rei
- Tõnis Kint

(1896–1991)

22. august 1960 1. jaanuar 1962 1 aasta, 4 kuud ja 10 päeva
- Aleksander Warma

(1890–1970)

1. jaanuar 1962 29. märts 1963 1 aasta, 2 kuud ja 28 päeva Aleksander Warma valitsus
- Tõnis Kint

(1896–1991)

2. aprill 1963 23. detsember 1970 7 aastat, 8 kuud ja 21 päeva Tõnis Kindi valitsus Aleksander Warma
- Heinrich Mark

(1911–2004)

8. mai 1971 1. märts 1990 18 aastat, 9 kuud ja 21 päeva Heinrich Marga valitsus Tõnis Kint
- Enno Penno

(1930–2016)

1. märts 1990 15. september 1992 2 aastat, 6 kuud ja 14 päeva Enno Penno valitsus Heinrich Mark

1991–... peaminister

muuda

Parteid

██ Rahvarinne (RR) / Eesti Keskerakond (KE)
██ Eesti Koonderakond (KE)
██ Erakond Res Publica (RP)
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Koalitsioon Parlament President
Peaminister
-   Edgar Savisaar

(1950–2022)

(kohusetäitja)

20. august 1991 30. jaanuar 1992 5 kuud ja 10 päeva Rahvarinne Edgar Savisaare valitsus parteideülene Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Arnold Rüütel

(Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees)

-   Tiit Vähi

(s. 1947)

(kohusetäitja)

30. jaanuar 1992 21. oktoober 1992 8 kuud ja 21 päeva parteitu Tiit Vähi esimene valitsus parteideülene
9   Mart Laar

(s. 1960)

21. oktoober 1992 8. november 1994 2 aastat ja 18 päeva Rahvuslik Koonderakond Isamaa Mart Laari esimene valitsus I+M+ERSP VII Riigikogu Lennart Meri
10   Andres Tarand

(s. 1940)

8. november 1994 17. aprill 1995 5 kuud ja 9 päeva Mõõdukad Andres Tarandi valitsus M+RKEI+ERSP+ELDP+VKRE
11   Tiit Vähi

(s. 1947)

17. aprill 1995 17. märts 1997 1 aasta ja 11 kuud Eesti Koonderakond Tiit Vähi teine valitsus KMÜ+KE VIII Riigikogu
Tiit Vähi kolmas valitsus KMÜ(+RE/AP)[m]
12   Mart Siimann

(s. 1946)

17. märts 1997 25. märts 1999 2 aastat ja 8 päeva Eesti Koonderakond Mart Siimanni valitsus KMÜ+AP
13   Mart Laar

(s. 1960)

25. märts 1999 28. jaanuar 2002 2 aastat, 10 kuud ja 3 päeva Isamaaliit Mart Laari teine valitsus IL+RE+M IX Riigikogu
14   Siim Kallas

(s. 1948)

28. jaanuar 2002 10. aprill 2003 1 aasta, 2 kuud ja 13 päeva Eesti Reformierakond Siim Kallase valitsus RE+KE Arnold Rüütel
15   Juhan Parts

(s. 1966)

10. aprill 2003 13. aprill 2005 2 aastat ja 3 päeva Erakond Res Publica Juhan Partsi valitsus RP+RE+RL X Riigikogu
16   Andrus Ansip

(s. 1956)

13. aprill 2005 26. märts 2014 8 aastat, 11 kuud ja 13 päeva Eesti Reformierakond Andrus Ansipi esimene valitsus RE+KE+RL
Andrus Ansipi teine valitsus RE+IRL(+SDE)[n] XI Riigikogu Toomas Hendrik Ilves
Andrus Ansipi kolmas valitsus RE+IRL XII Riigikogu
17   Taavi Rõivas

(s. 1979)

26. märts 2014 23. november 2016 2 aastat, 7 kuud ja 28 päeva Eesti Reformierakond Taavi Rõivase esimene valitsus RE+SDE
Taavi Rõivase teine valitsus RE+SDE+IRL XIII Riigikogu
18   Jüri Ratas

(s. 1978)

23. november 2016 26. jaanuar 2021 4 aastat, 2 kuud ja 3 päeva Eesti Keskerakond Jüri Ratase esimene valitsus KE+SDE+IRL Kersti Kaljulaid
Jüri Ratase teine valitsus KE+EKRE+I XIV Riigikogu
19   Kaja Kallas

(s. 1977)

26. jaanuar 2021 Ametis 3 aastat, 5 kuud ja 19 päeva Eesti Reformierakond Kaja Kallase esimene valitsus RE(+KE)[o]
Kaja Kallase teine valitsus RE+I+SDE Alar Karis
Kaja Kallase kolmas valitsus RE+E200+SDE XV Riigikogu

Märkused

muuda

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda