Eesti sõjaväe ja Sõjaministeeriumi organisatsioon (1939)

Eesti sõjaväe ja Sõjaministeeriumi organisatsioon Teise maailmasõja alguses, 1. septembril 1939. aastal.

Eesti Vabariigi Sõjaministeerium, 1937 – 1940
Asutatud 1918. aastal
Asukoht Pagari tänav 1, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti Vabariik
Emaorganisatsioon Eesti Vabariigi Valitsus

Eesti riigikaitse ülesehituse aluseks oli 1938. aasta "Riigikaitse rahuaegse korralduse seadus"[1], mille § 5 kohaselt olid Eesti riigi relvastatud jõududeks:

  1. sõjavägi;
  2. Sõjaministeeriumi üksused ja asutised, mis allusid Sõjaministrile;
  3. piirivalve, mis allus Siseministrile;
  4. kaitseliit ― riigi sisemise ja välise julgeoleku kaitse alal.

Riigikaitse rahuaegse korralduse seaduse §6 kohaselt moodustasid sõjaväe:

  1. sõjaväe keskasutised: Sõjavägede Staap ja väeliikide inspektuurid;
  2. maa-, mere- ja õhuväe väekoondised;
  3. sõjavägede õppeasutised.
Sõjaväe asutuste ja väeosade organisatsioon

Sõjaministeeriumi üksused ja asutised muuda

Sõjavägede Nõukogu

Sõjavägede Staap muuda

Väekoondised muuda

1. Diviis muuda

2. Diviis muuda

3. Diviis muuda

  Pikemalt artiklis Eesti Maavägi#Ajalugu

Merejõud muuda

  Pikemalt artiklis Eesti merejõud

Õhukaitse muuda

  Pikemalt artiklis Eesti Õhuvägi#Ajalugu

Sõjavägede õppeasutised muuda

Viited muuda

  1. Riigikaitse rahuaegse korralduse seadus, RT 1938, 29, 234.