Eesti keele käsiraamat

Eesti keele käsiraamat on Eesti Keele Instituudis koostatud ja 1997. aastal ilmunud käsiraamat, mis pakub üldharivaid teadmisi eesti kirjakeele grammatika ja sõnavara ehituse kohta. See oli praktiline abivahend kirjakeele korrektseks kasutamiseks. Eesti keele käsiraamatut on 2007. aastast võimalik kasutada ka internetis.[1] Käsiraamatu on koostanud Mati Erelt, Tiiu Erelt ja Kristiina Ross.

Värskemat teavet tänapäeva eesti keele kohta leiab eesti õigekeelsuskäsiraamatust "EKI teatmik".[2]

Viited muuda