Eesti siseminister

(Ümber suunatud leheküljelt Eesti Vabariigi siseminister)

Siseminister on Vabariigi Valitsuse liige, kes juhib Siseministeeriumi. Ta korraldab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi riigi sisejulgeoleku tagamise ja avaliku korra kaitsmise, riigipiiri valvamise ja kaitsmise ning piirirežiimi tagamise, kriisireguleerimise, riigireservi ning tuletõrje- ja päästetööde ning kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamisel.[1]

Siseminister
Praegu ametis
Lauri Läänemets
alates 18. juulist 2022
Siseministeerium
Tüüp Minister
Liikmesus Vabariigi Valitsus
Asukoht Tallinn
Ametisse nimetamiseks esitaja Peaminister
Ametisse nimetaja Vabariigi President
Moodustatud 24. veebruar 1918
Esimene täitja Konstantin Päts
Palk 7070 eurot kuus (2023)

Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ning kinnitab nende põhimääruse, struktuuri ja töökorralduse. Lisaks annab minister valitsusele aru ministeeriumi tegevusest. Ta esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajaduse korral lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise üle ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisala riigiasutuste eelarved.[1]

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul. Minister astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.[1] Alates 18. juulist 2022 on Eesti siseministriks Lauri Läänemets.

Eesti siseministrid 1918–1940

muuda

Parteid

Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus
Siseminister
1   Konstantin Päts

(1874–1956)

24. veebruar 1918 27. november 1918 9 kuud ja 3 päeva Eesti Maarahva Liit Konstantin Pätsi esimene ajutine valitsus

Konstantin Pätsi teine ajutine valitsus

2 August Peet

(1881–?)

27. november 1918 8. mai 1919 5 kuud ja 11 päeva parteitu Konstantin Pätsi kolmas ajutine valitsus
3   Aleksander Oinas

(1887–1942)

8. mai 1919 18. november 1919 6 kuud ja 10 päeva Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei Otto Strandmani esimene valitsus
4   Aleksander Hellat

(1881–1943)

18. november 1919 28. juuli 1920 8 kuud ja 10 päeva Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei Jaan Tõnissoni esimene valitsus
5   Karl Einbund

(1888–1942)

28. juuli 1920 26. oktoober 1920 2 kuud ja 28 päeva Eesti Rahvaerakond Ado Birki valitsus

Jaan Tõnissoni teine valitsus

6 Lui Olesk

(1876–1932)

26. oktoober 1920 25. jaanuar 1921 2 kuud ja 30 päeva Eesti Tööerakond Ants Piibu valitsus
7   Karl Einbund

(1888–1942)

25. jaanuar 1921 26. märts 1924 3 aastat, 2 kuud ja 1 päev Eesti Rahvaerakond Konstantin Pätsi esimene valitsus

Juhan Kuke valitsus
Konstantin Pätsi teine valitsus

8   Theodor Rõuk

(1891–1940)

26. märts 1924 16. detsember 1924 8 kuud ja 20 päeva parteitu Friedrich Akeli valitsus
9   Karl Einbund

(1888–1942)

16. detsember 1924 23. juuli 1926 1 aasta, 7 kuud ja 7 päeva Põllumeeste Kogud Jüri Jaaksoni valitsus

Jaan Teemanti esimene valitsus

10 Heinrich Laretei

(1892–1973)

23. juuli 1926 12. november 1926 3 kuud ja 20 päeva Asunikkude Koondis Jaan Teemanti teine valitsus
11   Jaan Hünerson

(1882 – 1942)

4. märts 1927 4. detsember 1928 1 aasta ja 9 kuud Põllumeeste Kogud Jaan Teemanti kolmas valitsus

Jaan Tõnissoni kolmas valitsus

12   Tõnis Kalbus

(1880 – 1942)

4. detsember 1928 31. märts 1929 3 kuud ja 27 päeva Eesti Tööerakond August Rei valitsus
Kohtu- ja siseminister
(12)   Tõnis Kalbus

(1880 – 1942)

1. aprill 1929 12. aprill 1930 1 aasta ja 11 päeva Eesti Tööerakond August Rei valitsus

Otto Strandmani teine valitsus

13   Ado Anderkopp

(1894 – 1941)

12. aprill 1930 12. veebruar 1931 10 kuud Eesti Tööerakond Otto Strandmani teine valitsus
14   Jaan Hünerson

(1882 – 1942)

12. veebruar 1931 20. november 1931 9 kuud ja 8 päeva Põllumeeste Kogud Konstantin Pätsi kolmas valitsus
15 Johan Reinhold

(1885 – 1964)

20. november 1931 19. veebruar 1932 2 kuud ja 30 päeva parteitu Konstantin Pätsi kolmas valitsus
16   Ado Anderkopp

(1894 – 1941)

19. veebruar 1932 18. mai 1933 1 aasta, 2 kuud ja 29 päeva Rahvuslik Keskerakond Jaan Teemanti neljas valitsus

Karl Einbundi esimene valitsus
Konstantin Pätsi neljas valitsus

17 Vladimir Roopere

(1898 – 1942)

18. mai 1933 3. oktoober 1933 4 kuud ja 15 päeva Asunikkude Koondis Jaan Tõnissoni neljas valitsus
18 Ernst Ein

(1898 – 1956)

3. oktoober 1933 21. oktoober 1933 18 päeva parteitu Jaan Tõnissoni neljas valitsus
19 Johan Müller

(1889 – 1981)

21. oktoober 1933 31. märts 1934 5 kuud ja 10 päeva parteitu Konstantin Pätsi viies valitsus
Siseminister
20   Karl Einbund

(1888–1942)

25. august 1934 9. mai 1938 3 aastat, 8 kuud ja 14 päeva parteitu (Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne) Konstantin Pätsi viies valitsus
21 Richard Veermaa

(1901–1942)

9. mai 1938 12. oktoober 1939 1 aasta, 5 kuud ja 3 päeva parteitu Kaarel Eenpalu teine valitsus
22 August Jürima

(1887–1942)

12. oktoober 1939 21. juuni 1940 1 aasta, 11 kuud ja 9 päeva parteitu (Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne) Jüri Uluotsa valitsus

Eesti siseministrid eksiilis

muuda
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Valitsus
Siseminister
-   Otto Tief

(1889–1976)

18. september 1944 12. jaanuar 1953 8 aastat, 3 kuud ja 25 päeva Otto Tiefi valitsus
- Johannes Sikkar

(1897–1960)

12. jaanuar 1953 22. august 1960 7 aastat, 7 kuud ja 10 päeva Johannes Sikkari valitsus
- Aksel Mark

(1913–2014)

1. jaanuar 1962 15. september 1992 30 aastat, 8 kuud ja 14 päeva Aleksander Warma valitsus

Tõnis Kindi valitsus
Heinrich Marga valitsus
Enno Penno valitsus

Eesti siseministrid 1991–

muuda

Parteid

██ Isamaaliit
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus
Siseminister
23 Olev Laanjärv

(1942–2007)

17. aprill 1990 30. jaanuar 1992 1 aasta, 9 kuud ja 13 päeva Eesti Keskerakond Edgar Savisaare valitsus
24 Robert Närska

(s. 1948)

30. jaanuar 1992 21. oktoober 1992 8 kuud ja 21 päeva parteitu Tiit Vähi esimene valitsus
25   Lagle Parek

(s. 1941)

21. oktoober 1992 27. november 1993 1 aasta,  1 kuu ja 6 päeva Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei Mart Laari esimene valitsus
26 Heiki Arike

(1965–2018)

15. detsember 1993 8. november 1994 10 kuud ja 24 päeva Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei Mart Laari esimene valitsus
27 Kaido Kama

(s. 1957)

8. november 1994 17. aprill 1995 5 kuud ja 9 päeva Vabariiklaste ja Konservatiivide Rahvaerakond Andres Tarandi valitsus
28   Edgar Savisaar

(1950–2022)

17. aprill 1995 10. oktoober 1995 5 kuud ja 23 päeva Eesti Keskerakond Tiit Vähi teine valitsus
29   Tiit Vähi

(s. 1947)

11. oktoober 1995 6. november 1995 26 päeva Eesti Koonderakond Tiit Vähi teine valitsus
30 Märt Rask

(s. 1950)

6. november 1995 1. detsember 1996 1 aasta ja 25 päeva Eesti Reformierakond Tiit Vähi kolmas valitsus
31   Riivo Sinijärv

(s. 1947)

1. detsember 1996 29. aprill 1997 4 kuud ja 28 päeva Eesti Koonderakond Tiit Vähi kolmas valitsus

Mart Siimanni valitsus

32 Robert Lepikson

(1952–2006)

5. mai 1997 28. jaanuar 1998 9 kuud ja 23 päeva Eesti Koonderakond Mart Siimanni valitsus
33 Olari Taal

(s. 1953)

29. jaanuar 1998 25. märts 1999 1 aasta,  1 kuu ja 24 päeva parteitu Mart Siimanni valitsus
34 Jüri Mõis

(s. 1956)

25. märts 1999 5. november 1999 7 kuud ja 11 päeva Isamaaliit Mart Laari teine valitsus
35 Tarmo Loodus

(s. 1958)

9. november 1999 28. jaanuar 2002 2 aastat, 2 kuud ja 19 päeva Isamaaliit Mart Laari teine valitsus
36 Ain Seppik

(s. 1952)

28. jaanuar 2002 3. veebruar 2003 1 aasta ja 6 päeva Eesti Keskerakond Siim Kallase valitsus
37   Toomas Varek

(s. 1948)

10. veebruar 2003 10. aprill 2003 2 kuud Eesti Keskerakond Siim Kallase valitsus
38   Margus Leivo

(1954–2019)

10. aprill 2003 13. aprill 2005 2 aastat ja 3 päeva Eestimaa Rahvaliit Juhan Partsi valitsus
39   Kalle Laanet

(s. 1966)

13. aprill 2005 5. aprill 2007 1 aasta, 11 kuud ja 23 päeva Eesti Keskerakond Andrus Ansipi esimene valitsus
40   Jüri Pihl

(1954–2019)

5. aprill 2007 21. mai 2009 2 aastat,  1 kuu ja 16 päeva Sotsiaaldemokraatlik Erakond Andrus Ansipi teine valitsus
41   Marko Pomerants

(s. 1964)

4. juuni 2009 6. aprill 2011 1 aasta, 10 kuud ja 2 päeva Isamaa ja Res Publica Liit Andrus Ansipi teine valitsus
42   Ken-Marti Vaher

(s. 1974)

6. aprill 2011 26. märts 2014 2 aastat, 11 kuud ja 20 päeva Isamaa ja Res Publica Liit Andrus Ansipi kolmas valitsus
43   Hanno Pevkur

(s. 1977)

26. märts 2014 9. aprill 2015 1 aasta ja 14 päeva Eesti Reformierakond Taavi Rõivase esimene valitsus
44   Andres Anvelt

(s. 1969)

9. aprill 2015 26. november 2018 3 aastat, 7 kuud ja 17 päeva Sotsiaaldemokraatlik Erakond Taavi Rõivase teine valitsus

Jüri Ratase esimene valitsus

45   Katri Raik

(s. 1967)

26. november 2018 29. aprill 2019 5 kuud ja 3 päeva Sotsiaaldemokraatlik Erakond Jüri Ratase esimene valitsus
46   Mart Helme

(s. 1949)

29. aprill 2019 9. november 2020 1 aasta, 6 kuud ja 11 päeva Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Jüri Ratase teine valitsus
47   Alar Laneman

(s. 1962)

18. november 2020 26. jaanuar 2021 2 kuud ja 8 päeva Eesti Konservatiivne Rahvaerakond Jüri Ratase teine valitsus
48   Kristian Jaani

(s. 1976)

26. jaanuar 2021 3. juuni 2022 1 aasta, 4 kuud ja 8 päeva Eesti Keskerakond Kaja Kallase esimene valitsus
49   Lauri Läänemets

(s. 1983)

18. juuli 2022 Ametis 1 aasta, 11 kuud ja 7 päeva Sotsiaaldemokraatlik Erakond Kaja Kallase teine valitsus

Kaja Kallase kolmas valitsus

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 "Siseminister Kristian Jaani". siseministeerium.ee. Originaali arhiivikoopia seisuga 29.12.2021. Vaadatud 04.07.2022.