Eesti Sordiparanduse Selts

Eesti Sordiparanduse Selts oli aastatel 1919–1940 sordiaretuse, -valiku ja seemnekasvatuse temaatikaga tegelenud organisatsioon[1]. Aastani 1922 kandis selts nime Eesti Sordiparanduse ja Seemnekasvatuse Edendamise Selts[1].

Seltsi valduses olid Jõgeva sordiaretusjaam, Kehra aretusjaam (aastani 1925) ja Sangaste aretusjaam (1919. aastast[2][3] kuni aastani 1938)[1].

Seltsi eestvõttel korraldati nt seemneviljanäitusi, kursusi ja viidi läbi seemnepõldude tunnustamist[1].

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti nõukogude entsüklopeedia. 2. köide: CERA–FILL. Tallinn: Valgus, 1987, lk 451.
  2. Sangaste mõisa katsepõllud andis Eesti Põllutööministeerium Eesti Sordiparanduse Seltsi hoole alla 1919. aastal.
  3. Karl Annuk. Taimekasvatuslikust katsetegevusest Eestimaal ja Põhja-Liivimaal XIX sajandil ja XX sajandi kahel esimesel aastakümnel, Agraarteadus, 11 (3), lk 8