Eesti Reformierakonna Noortekogu


Eesti Reformierakonna Noortekogu on liberaalset maailmavaadet kandev Eesti Reformierakonna noorteorganisatsioon, mis asutati 1997. aastal. 

Eesti Reformierakonna Noortekogu
Estonian Reform Party Youth
Eesti erakonna noorteorganisatsioon
Esimees Doris Lisett Rudnevs
Peasekretär Kristofer Robin Kirsiste
Asutamine 1997
Peakorter Tallinn
Ideoloogia Liberalism, majanduslik liberalism, klassikaline liberalism
Meediakanal Paremad Uudised
Reformikiri

Nii nagu Reformierakonna, on ka selle noortekogu programmiliseks eesmärgiks jõuka kodanikuühiskonna kujundamine, mille aluseks on lihtne maksusüsteem ja riigi vähene sekkumine turul toimuvasse. Eesti Reformierakonna Noortekogu missioon on kasvatada noorest liberaalselt, majanduslikult ja iseseisvalt mõtlev kodanik ning aidata kaasa Eesti Reformierakonna põhimõtete ja eesmärkide elluviimisele. Me seisame liberaalse ühiskonnakorralduse eest, mille vundamendiks on inimese vabadus oma valikutes ja otsustes. Peame tähtsaimaks inimeste vabadust otsustada ise oma tuleviku üle koos sellega kaasneva vastutusega.

Me oleme veendunud, et vabadus on iga indiviidi ja ka ühiskonna peamine väärtus. Peame õigeks Milton Friedmani ütlust: ”Kes ohverdavad vabaduse õigluse nimel lõpetavad nii õigluse kui vabaduseta”.

Siim Kallas on kodanike riigi manifestis ütelnud: „Meie võimalus on radikaalses edasiliikumises. Meie peame astuma samme ja tegema tegusid, mis „valmis” ühiskondades on kas võimatud või väga rasked.” Eesti Reformierakonna Noortekogu tegevuse eesmärgiks on luua väärikat järelkasvu Eesti Reformierakonnale ning olla eesrindlikuks jõuks „radikaalse edasiliikumise” saavutamiseks erakonna siseselt.

Noortekogu liikmeks loetakse 15–35-aastaseid liitunuid. Aastate jooksul on organisatsioonist läbi käinud üle 5000 liberaali.

Eesti Reformierakonna Noortekogu on üleeuroopalise liberaalsete noorte ühenduse LYMEC täisliige.

Eesti Reformierakonna Noortekogu büroo
Sisesekretär Elisabeth Valdmann
Avalike suhete sekretär Indrek Paljak
Pressisekretär Brit Maria Villand
Välissekretär Otto Karl Närska
Eestseisuse esimees Martin Ottas

Noortekogu klubid muuda

Noortekogul on üle Eesti mitmes linnas oma klubid:

 • Tartu Noorte Reformiklubi
 • Tallinna Reforminoored
 • Saaremaa Reforminoored
 • Haapsalu Reforminoored
 • Viimsi Reforminoored
 • Rakvere Reforminoored
 • Kunda Reforminoored
 • Kiviõli Reforminoored
 • Ida-Virumaa Reforminoored
 • Jõgeva Reforminoored
 • Rapla Reforminoored
 • Pärnu Reforminoored
 • Pärnu-Jaagupi Reforminoored
 • Viljandi Reforminoored
 • Tõrva Reforminoored
 • Otepää Reforminoored
 • Võru Reforminoored
 • Põlva Reforminoored

Noortekogu esimehed muuda

Välislingid muuda