Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused

Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused (Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae) on alates aastast 1935 ilmuv raamatusari, mida annab välja Eesti Rahvaluule Arhiiv.

Sarja toimetajaks on olnud Ergo-Hart Västrik.

Sarja köiteid

muuda
 • 1. Loorits, Oskar 1935. Das misshandelte und sich rächende Feuer I. Tartu.
 • 2. Anderson, Walter 1935. Studien zur Wortsilbenstatistik der älteren estnischen Volkslieder. Tartu.
 • 3. Loorits, Oskar 1935. Pharaos Heer in der Volksüberlieferung I. Tartu.
 • 4. Anderson, Walter 1935. Zu Albert Wesselski's Angriffen auf die finnische folkloristische Forschungsmethode. Tartu.
 • 5. Tampere, Herbert 1935. Eesti rahvaviiside antoloogia. Anthologia cantuum popularium Estonorum. I. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv.
 • 6. Loorits, Oskar 1937. Some Notes On the Repertoire of the Estonian Folk-Tale. Tartu.
 • 7. Anderson, Walter 1937. Kettenbriefe in Estland. Tartu.
 • 8. Põldmäe, Rudolf; Tampere, Herbert 1938. Valimik eesti rahvatantse. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv. [Kordustrükk: Tallinn: Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, 2001.]
 • 9. Loorits, Oskar 1939. Gedanken-, Tat- und Worttabu bei den estnischen Fischern. Tartu: Eesti Rahvaluule Arhiiv.
 • 10. Viidalepp, Richard 1939. Valimik muistendeid koolide kogumisvõistluselt 1939. Tartu.
 • 11. Loorits, Oskar 1939. Endis-Eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. Tallinn: Kultuurkoondis.
 • 12. Loorits, Oskar 1940. Ununevast kultuurimiljööst. Tartu.
 • 13. Viidalepp, Richard 1940. Tööjuhiseid rahvaluulekogujaile. Tartu.
 • 14. Loorits, Oskar 1940. Das sog. Weiberfest bei den Russen und Setukesen in Estland. Tartu.
 • 15. Loorits, Oskar 1941. Endis-Eesti elu-olu II. Lugemispalu metsaelust ja jahindusest. Tartu: Teaduslik Kirjandus.
 • 16. Põldmäe, Rudolf 1941. Eesti rahvanaljandid I. Inimese eluperioodid. Tartu: Teaduslik Kirjandus.
 • 17. Loorits, Oskar 2000. Endis-eesti elu-olu III. Lugemispalu põllumehe elust. (Hiiemäe, Mall, toim.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 18. Loorits, Oskar 2001. Endis-eesti elu-olu IV. Lugemispalu karjakasvataja elust. (Hiiemäe, Mall, toim.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 19 (11) Loorits, Oskar 2002. Endis-eesti elu-olu I. Lugemispalu kaluri ja meremehe elust. Teine, täiendatud ja parandatud trükk. (Hiiemäe, Mall, toim.) Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 20. Hiiemäe, Mall; Labi, Kanni 2002. Kogumisest uurimiseni. Artikleid Eesti Rahvaluule Arhiivi 75. aastapäevaks. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • ...
 • 27. Oras, Janika 2008. Viie 20. sajandi naise regilaulumaailm. Arhiivitekstid, kogemused ja mälestused. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus.
 • 29. Sarv, Mari (toim.) 2012. Regilaulu müüdid ja ideoloogiad. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.
 • 34. Rootsmäe, Lemming; Rootsmäe, Ilse 2016. Võnnu kihelkonna kohanimed ja minevik. (Kalla, Urmas, toim.) Tartu–Võru: Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, Võru Instituut.

Vaata ka

muuda