Eesti Noorte Teaduste Akadeemia

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (lühend ENTA) on Eesti teaduste akadeemia noorteadlastele.

Noorteadlaste akadeemia asutati 31. mail 2017 Tallinnas. See on iseseisev noorteadlastega seotud teemadele keskendunud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on olla Eesti noorte teadlaste häälekandja ühiskonnas ning esindada Eesti noorte teadlaste huve, panustades teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas.

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia tegeleb noorteadlaste rahastuse küsimustega, arendab koostööd teiste noorteadlaste akadeemiatega mujal maailmas, soodustab valdkonnaülest teadustööd, populariseerib teadust, teaduslikke meetodeid ja tõenduspõhist otsustusprotsessi ning panustab doktorantide ja doktorikraadiga inimeste karjäärivalikute laiendamisse Eesti ühiskonnas.

ENTA teeb koostööd Eesti Teaduste Akadeemiaga ning era- ja avaliku sektoriga, tutvustab Eesti teaduskeskkonda väljaspool Eestit, korraldab teaduskonverentse ja -üritusi ning soodustab teadlaste mobiilsust, luues tugivõrgustikku Eestist väljaspool tegutsevatele noorteadlastele.

Juhatus

muuda

Üldkogu koosolekul 2017. aasta mais valitud viieliikmelisse juhatusse kuulusid Els Heinsalu (president), Heisi Kurig (asepresident), Gert Preegel (peasekretär), Innar Liiv (arendusjuht) ja Andra Siibak (kommunikatsioonijuht).

2019. aastal toimunud üldkoosolekul valitud juhatusse kuulusid Mario Kadastik (president), Tuul Sepp (asepresident), Katrin Tiidenberg (kommunikatsioonijuht), Innar Liiv (finantsjuht) ja Anastasiya Astapova (peasekretär).

2021. aastal toimunud üldkoosolekul valitud juhatusse kuulusid Maarja Grossberg-Kuusk (president), Ester Oras (asepresident), Helen Eenmaa (asepresident), Innar Liiv (finantsjuht) ja Marju Raju (kommunikatsioonijuht).

2023. aastal toimunud üldkoosolekul valitud juhatusse kuuluvad Toomas Vaimann (president), Miina Norvik (asepresident), Martin Thalfeldt (asepresident), Erik Abner (kommunikatsioonijuht) ja Mihkel Kama (peasekretär).

Liikmeskond

muuda

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liikmeskond koosneb tegevliikmetest ja toetajaliikmetest.

Tegevliikmed

muuda

Tegevliikmeteks valitakse doktorikraadiga kuni 40-aastasi Eesti teadlasi, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide täitmisele. Liikmesus akadeemias lõpeb 42. eluaasta täitumisel või aktiivse osaluse lõppemisel. Vabanenud kohtadele valitakse aktiivsete noorte teadlaste seast igal aastal uued liikmed.

Asutajaliikmed

muuda

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmeteks on 29 noorteadlast, kes esitati liikmeks Eesti Teaduste Akadeemia kutsel Eesti teadusasutuste poolt:

Toetajaliikmed

muuda

Toetajaliikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik Eestist või välismaalt, kes toetab ühingu tegevust. Toetajaliikmetel on tegevliikmete õigused, välja arvatud hääleõigus. Ühingu toetajaliikme võtab juhatus vastu oma otsusega.

Välislingid

muuda