Eesti Noorte Teaduste Akadeemia

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia (lühend ENTA) on Eesti teadusakadeemia noorteadlastele.

Noorteadlaste akadeemia asutati 31. mail 2017 Tallinnas. See on iseseisev noorteadlastega seotud teemadele keskendunud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on olla Eesti noorte teadlaste häälekandja ühiskonnas ning esindada Eesti noorte teadlaste huve, panustades teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas.

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia tegeleb noorteadlaste rahastuse küsimustega, arendab koostööd teiste noorteadlaste akadeemiatega mujal maailmas, soodustab valdkonnaülest teadustööd, populariseerib teadust, teaduslikke meetodeid ja tõenduspõhist otsustusprotsessi ning panustab doktorantide ja doktorikraadiga inimeste karjäärivalikute laiendamisse Eesti ühiskonnas.

ENTA teeb koostööd Eesti Teaduste Akadeemiaga ning era- ja avaliku sektoriga, tutvustab Eesti teaduskeskkonda väljaspool Eestit, korraldab teaduskonverentse ja -üritusi ning soodustab teadlaste mobiilsust, luues tugivõrgustikku Eestist väljaspool tegutsevatele noorteadlastele.

JuhatusRedigeeri

Üldkogu koosolekul 2017. aasta mais valitud viieliikmelisse juhatusse kuuluvad Els Heinsalu (president), Heisi Kurig (asepresident), Gert Preegel (peasekretär), Innar Liiv (arendusjuht) ja Andra Siibak (kommunikatsioonijuht).

LiikmeskondRedigeeri

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia liikmeskond koosneb tegevliikmetest ja toetajaliikmetest.

TegevliikmedRedigeeri

Tegevliikmeteks valitakse doktorikraadiga kuni 37-aastasi Eesti teadlasi, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide täitmisele. Liikmesus akadeemias lõpeb 41. eluaasta täitumisel või aktiivse osaluse lõppemisel. Vabanenud kohtadele valitakse aktiivsete noorte teadlaste seast igal aastal uued liikmed.

AsutajaliikmedRedigeeri

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliikmeteks on 29 noorteadlast, kes esitati liikmeks Eesti Teaduste Akadeemia kutsel Eesti teadusasutuste poolt:

ToetajaliikmedRedigeeri

Toetajaliikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik Eestist või välismaalt, kes toetab ühingu tegevust. Toetajaliikmetel on tegevliikmete õigused, välja arvatud hääleõigus. Ühingu toetajaliikme võtab juhatus vastu oma otsusega.

VälislingidRedigeeri