Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENLi peamised eesmärgid on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Eesti Noorteühenduste Liit
Asutatud 2002
Liikmeid 38 (kandidaatliikmetega 61)
Esimees Triin Roos
Aseesimees Elizaveta Cheremisina

ENL osaleb töögruppides, komisjonides ja nõuandvates kogudes, seistes hea noorte huvide eest ning esindades aktiivsete noorteühendustesse kuuluvate noorte arvamust. ENL on arendanud noorsootöö valdkonda väga erinevatel tasanditel alates noori puudutavate uuringute tegemisest, maakondlike noortekogude ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude projektist ning lõpetades erinevate eelnõude kommenteerimisega või näiteks noorsootöö andmebaasi loomisega.[1]

Organisatsiooni ajalugu muuda

Ehkki Eesti Noorteühenduste Liit asutati 2002. aastal, sai katusorganisatsiooni loomise lugu oma alguse juba 2001. aasta aprillis, kui tegutsemist alustas Eesti Noorteühenduste Koostööprojekt, mille eesmärgiks sai tihendada Eesti noorteühenduste vahelist koostööd. Projekti eestvedajaks oli Eesti Üliõpilaskondade Liit, kes on ENLi hea koostööpartner tänaseni.

19. mail 2002 toimus Tallinnas Inglise Kolledžis Eesti Noorteühenduste Liidu asutav kogu, kus asutamislepingu allkirjastasid 25 noorteühenduse esindajad. Vastu võeti ka organisatsiooni põhikiri, milles organisatsiooni eesmärkidena nimetati oma liikmesorganisatsioonidele eestkoste pakkumist, noorteorganisatsioonide omavahelise koostöö tihendamist ning noorte omaalgatuse propageerimist ühiskonnas.[1]

Struktuur muuda

Üldkoosolek muuda

ENLi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, mis võtab vastu otsuseid kõikides ENLiga seotud küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ENLi teiste organite pädevusse.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 • juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine, valimine ja tagasikutsumine;
 • ENLi teiste organisatsioonidega ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustamine;
 • ENLi majandusaasta, juhatuse, nõukogu ja revisjonikomisjoni aruannete, arengukava, tegevuskava, eelarve ning kodukorra kinnitamine;
 • prioriteetsete valdkondade kinnitamine;
 • põhikirja ja eesmärkide kinnitamine ning muutmine (vaja on 2/3 häälteenamust);
 • liikmemaksu suuruse ja selle maksmise korra kehtestamine;
 • muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.[2]

Nõukogu muuda

Nõukogu pädevusse kuulub:

 • enne üldkoosolekule esitamist juhatuse koostatud majandusaasta aruande, tegevuskava, eelarve ja arengukava heakskiitmine;
 • juhatuse liikmetega lepingute allkirjastamise korraldamine;
 • ENLi organite nõustamine vastavalt oma kompetentsile.[2]

Juhatus muuda

ENLi juhatus on kahe- kuni viieliikmeline. Esimehe ja aseesimehed valib üldkoosolek kaheks aastaks.

Juhatuse pädevusse kuulub:

 • ENLi igapäevase töö koordineerimine, juhtimine ja korraldamine;
 • ümarlaudade, töögruppide ja nende juhtide kinnitamine;
 • ENLi esindajate volitamine;
 • ENLi tegevuskava ja aastaeelarve väljatöötamine;
 • ENLi liikmete arvestuse korraldamine;
 • ENLi personalitöö korraldamine;
 • ENLile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade omamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks.[2]

2021. aasta koosseis: muuda

 • Triin Roos - juhatuse esimees
 • Elizaveta Cheremisina - juhatuse aseesimees

Varasemad koosseisud muuda

2020:

 • Roger Tibar - juhatuse esimees
 • Elizaveta Cheremisina - juhatuse aseesimees

Mai 2018 – 2019:

 • Roger Tibar – juhatuse esimees
 • Mikk Tarros – juhatuse aseesimees

Jaanuar – mai 2018:

 • Roger Tibar – juhatuse esimees
 • Mikk Tarros – juhatuse aseesimees
 • Egert Mitt – juhatuse aseesimees

Mai 2016 – detsember 2017:

 • Ivo Visak – juhatuse esimees
 • Kristjan Tedremaa – juhatuse aseesimees
 • Egert Mitt – juhatuse aseesimees

Jaanuar–mai 2016:

 • Ivo Visak – juhatuse esimees
 • Kristjan Tedremaa – juhatuse aseesimees

2014–2015:

 • Reet Sillavee – juhatuse esimees
 • Triin Bõstrov – juhatuse aseesimees
 • Liisa Lillemets – juhatuse aseesimees

Jaanuar 2012 – detsember 2013:

 • Mailis Ostra – juhatuse liige

2011. aasta novembrist läks ENL üle nõukogu süsteemile:

September–oktoober 2011:

 • Aleksandra Kamilova – juhatuse esimehe kohusetäitja
 • Martin Kirs
 • Liina Siniveer
 • Pille-Riin Raudsepp

Kevad–sügis 2011:

 • Pille-Riin Raudsepp – esimehe kohusetäitja
 • Martin Kirs
 • Liina Siniveer
 • Aleksandra Kamilova – liikmevaldkond

2010–2011:

 • Ott Heidmets – juhatuse esimees kuni veebruar 2011
 • Marina Vilop – liikmevaldkonna juht
 • Pille-Riin Raudsepp – välissuhete juht, esimehe kohusetäitja alates veebruarist 2011
 • Veroonika Mätlik kuni september 2010
 • Aleksandra Kamilova – avalike suhete juht

2009–2010:

 • Ott Heidmets – juhatuse esimees
 • Kairi Püss – avalike suhete juht
 • Marina Vilop – liikmevaldkonna juht
 • Ulrika Hurt – finantsjuht
 • Liina Männiste – noortepoliitika juht
 • Pille-Riin Raudsepp – välissuhete juht

2008–2009:

2007–2008:

 • Maarja Dahl (AEGEE-Tartu) – juhatuse esimees
 • Jaan Urb (Rahvaliidu Noored) – juhatuse aseesimees, välissuhete juht
 • Gerd Tarand (Noored Sotsiaaldemokraadid) – noortepoliitika juht
 • Christman Roos (Prussakovi nimeline Rattaühing) – avalike suhete juht
 • Tiina-Katrina Kaber (Vabadus: Noorte Liikumine) – liikmevaldkonna juht
 • Ulrika Hurt (Eesti Noorsooprojekt) – finantsjuht

2006–2007:

 • Sven Lehemets (AIESEC Eesti) – juhatuse esimees
 • Janno Tigane (Pärnu Noorte Liit) – noortepoliitika juht
 • Helen Põllo (YFU Eesti) – välissuhete juht
 • Veronika Madalvee (Vabadus: Noorte Liikumine) – kommunikatsioonijuht

2005–2006:

 • Marit Valge (Noored Sotsiaaldemokraadid) – juhatuse esimees
 • Sven Lehemets (AIESEC Eesti) – juhatuse aseesimees, finantsjuht
 • Janno Tigane (Pärnu Noorte Liit) – noortepoliitika juht
 • Diana Tamm (Vabadus: Noorte Liikumine) – välissuhete juht
 • Rainer Vakra (Sorex) – avalike suhete juht kuni detsember 2005
 • Märt Aro (BGC Grupp) – avalike suhete juht alates jaanuar 2006

2004–2005:

2003–2004:

 • Maria Savisaar (Keskerakonna Noortekogu) – juhatuse esimees
 • Kristel Kadak (AIESEC Eesti) – juhatuse aseesimees
 • Lilian Värton (Eesti Rahvaliidu noorteühendus)
 • Eero Kiipli (Eesti Pyladese Liit) kuni november 2003
 • Andres Peets (Tegusad Eesti Noored)
 • Daniel Poslawski (ELO) kuni juuni 2003
 • Liisi Mäeumbaed (Eesti Gaidide Liit) juuni kuni november 2003
 • Anu Põrk (Falck Noorteklubi) alates detsember 2003

November 2002 – mai 2003:

Mai–november 2002:

Tegevbüroo[3] muuda

Praegune ENLi tegevbüroo koosneb 5 töötajast:

 • büroojuht
 • avaliku poliitika spetsialist
 • turunduse ja kommunikatsiooni spetsialist
 • osalusprogrammi juht
 • noorte osaluse spetsialist

Lisaks tegutsevad tegevbüroo juures erinevad projektijuhid. 2021. aastal on ENLi tiimis lisaks ka Kagu- ja Kirde-Eesti koordinaatorid, kes tegelevad piirkonnapõhiselt osalusvaldkonna arendamisega.

Tegevbüroo tegevusi toetavad hooajakoolide vabatahtlikud, kes suhtlevad ENLi hooajakoolide koolitajatega, valmistavad ette vaba aja programmi, tegelevad üldise korraldusega, info levitamise ja sponsorite leidmisega. Alates 2021. aastast tegutsevad ENLis ka blogitoimetuse vabatahtlikud, kes loovad sisu ENLi veebilehele Infonurka.

Liikmed muuda

ENLi liikmed[4] on noorte huvides tegutsevad noorteorganisatsioonid (noorteühingud ning -kogud). ENLi liikmete staatused on täis- ja kandidaatliige. Mittetulundusühingute seaduse ja teiste seaduste tähenduses loetakse ENLi liikmeteks ainult täisliikme staatust.

Täisliikmed muuda

AEGEE-Tallinn
AEGEE-Tartu
AIESEC Eesti
AUH
Avatud Vabariik
BEST-Estonia
Bioteaduste Üliõpilaste Selts
EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Eesti 4H
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Eesti Gaidide Liit
Keskerakonna Noortekogu
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts
Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlike Ühingute Liit
Eesti Noorte Tantsu Ühing
Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Skautide Ühing
Eesti Väitlusselts
EGEA-Tartu
Erasmus Student Network Estonia
Euroopa Maja
Isamaa Noorteühendus ResPublica
JA Alumni Estonia
JJ-Street
Juvente
Leo Klubi
Järvamaa Noortekogu
Noored Rohelised
Noored Sotsiaaldemokraadid
Youth Club Active
Noorteühendus ELO
Sillamäe Lastekaitse Ühing
Tartu Ülikooli Rohuteaduse Selts
Tartumaa Noortekogu
Tegusad Eesti Noored
YFU Eesti

Kandidaatliikmed muuda

Ametiühingute keskliidu noortekomisjon
MTÜ Öökull
Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
Eesti Õdede Liidu Õendusüliõpilaste Seltsing
Eesti Reformierakonna Noortekogu
Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit
ELSA Estonia
Forseliuse Selts
Fridays For Future
Harku Valla Lastekaitse Ühing
Ida-Virumaa noortekogu
Lääne-Virumaa noortekogu
Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R
MTÜ VeniVidiVici
Noorteühing Compass
Pärnumaa Noortekogu
Tallinna linna noortevolikogu
Tartu Noortevolikogu
Võrumaa noortekogu

Organisatsiooni strateegilised sihid muuda

Aastatel 2018–2020 lähtub ENL neljast püstitatud strateegilisest eesmärgist:

 1. ENL teab noorteühenduste eesmärke ning suudab vastavalt neile abi ja võimalusi pakkuda;
 2. ENL tagab noorteühendustele võimaluse tegutseda jätkusuutlikult;
 3. ENL edendab noorteühenduste mõjusat koostööd;
 4. Igas omavalitsuses peab olema nõuandev osalusvorm;
 5. ENL on avatud uuendustele ja hoolitseb Eesti osalusvormide maastiku uuendamise eest;
 6. Igal noorel on võimalik osaleda noorteühenduste tegevustes;
 7. Noorte vabatahtlik tegevus on ühiskondlikult tunnustatud.

Noortepoliitilised eesmärgid muuda

ENLi seisukohtade kujundamise aluseks on mais 2016 kinnitatud Noortepoliitika Platvorm.[5] Platvorm koosneb kolmeteistkümnest teemablokist ning esitab ENLi liikmeskonna ettepanekud probleemküsimuste lahendamiseks.

2007. aastal seadis ENLi liikmeskond eesmärgiks langetada kohalike omavalitsuste valimistel valimisiga 16. eluaastale, millest kujunes ENLi ning Eesti kodanikuühiskonna üks edulugudest. Lobitöö tulemusel muutis Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt 2015. ja 2016. aastal põhiseadust ning langetas seeläbi valimisiga KOV valimistel. Tegu oli esimese põhiseaduse muutmisega Eesti Vabariigi ajaloos, mida initsieeris kodanikuühiskonna organisatsioon.

ENLi liikmeskonna prioriteetsemad noortepoliitilised eesmärgid seostuvad stabiilse rahastuse tagamisega noorteühingutele, võrdse ligipääsuga haridusele, huvitegevusele ning tööturule sõltumata sealjuures erivajadustest, elukohast või teistest eripäradest ja osalusvõimaluste tagamise ning noorte osaluse tunnustamisega kõikidel tasanditel.

Eesmärkide saavutamiseks tehakse sisulist koostööd strateegiliste partneritega, võetakse osa komisjonide ja nõukogude tööst ning antakse tagasisidet ja sisendit noori puudutavatele seaduseelnõudele.

Aastaringsed tegevused muuda

ENL korraldab noorte osalust toetavaid kampaaniaid ja projekte, ning on esindatud mitmetes nõukodades ja otsustuskogudes, mis tegelevad noortevaldkonna probleemidega Eestis. Liikmeskonda arendavad suurkoolitused Kevadseminar, Suvekool, Sügisseminar ning Talveakadeemia. ENL tunnustab oma liikmete häid ettevõtmisi parima noorteprojekti auhinnaga ning valib igal aastal ka Kõige Nooremat, Aasta Tegijat, noortesõbralikemat väljaannet ja ajakirjanikku, et tunnustada nii ENLi kui ka noortevaldkonda oluliselt panustanud inimesi ja organisatsioone. ENL räägib aktiivselt kaasa noori ja noorteorganisatsioone puudutava seadusandluse kujundamisel, seisab noorteorganisatsioonide suurema ja läbipaistvama rahastamise eest ning arendab liikmesorganisatsioone erinevate koolitusprogrammide läbiviimisega. ENL on ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige ja Eesti Koostöö Kogu harta osaline.[1]

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 Organisatsioonist
 2. 2,0 2,1 2,2 "Eesti Noorteühenduste Liidu põhikiri" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 1. detsember 2017. Vaadatud 22. novembril 2017.
 3. "Eesti Noorteühenduste Liidu tiim".
 4. http://enl.ee/liikmed/
 5. http://enl.ee//wp-content/uploads/2017/09/Noortepoliitika_Platvorm_kinnitatud_15.05.2016.pdf