Eesti NSV teeneline leiutaja

Eesti NSV teeneline leiutaja on Eesti NSV-s välja antud aunimetus.[1].

Eesti NSV teenelise leiutaja aunimetus kehtestati 1960. aastal ja seda andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "Eesti NSV rahvamajanduses tööstuse, ehituse, transpordi, side ja põllumajanduse alal ellurakendatud suure väärtusega leiutiste autoreile, samuti isikuile, kes omavad eriti väljapaistvaid teeneid leiutustegevuse arendamisel ja leiutiste ellurakendamisel."[2]

Koos aunimetusega anti selle saajale Eesti NSV teenelise leiutaja kuldrinnamärk.

Eesti NSV teenelised leiutajad muuda

Viited muuda

  1. Nõukogude Eesti. Tallinn: Valgus, 1978. Lk. 386
  2. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 27. augusti 1960 seadlus "Eesti NSV teenelise leiutaja ja Eesti NSV teenelise ratsionaliseerija aunimetuse kehtestamise kohta". Eesti NSV Ülemnõukogu Teataja 1960, 28, 60