Eesti NSV teeneline insener

Eesti NSV teeneline insener on Eesti NSVs välja antud aunimetus[1].

Aunimetust andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium "tööstus-, ehitus-, projekteerimis-, transpordi-, põllumajandus- ja sideettevõtetes, teadus- ja teistes asutustes töötavatele kõrge kvalifikatsiooniga inseneridele, kes on vähemalt 15 aastat edukalt töötanud ja on eriti silma paistnud rahvamajanduse arendamise, tööviljakuse tõstmise, toodangu kvaliteedi parandamise ja omahinna alandamise, tehnilise progressi kiirendamise ning spetsialistide kaadri ettevalmistamise ja kasvatamise alal.[2]

Eesti NSV teenelise inseneri aunimetus kehtestati 1961. aastal.[3] 1987. aasta alguseks oli selle aunimetuse saanud 193 inimest.[4]

Eesti NSV teenelised insenerid

muuda

Viited

muuda
  1. Nõukogude Eesti. Tallinn: Valgus, 1978. Lk. 388–389
  2. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 17.02.1989 seadlus "Eesti NSV riiklike autasude süsteemi täiustamise ja autasude andmise korra demokratiseerimise kohta"
  3. Nõukogude Eesti. Tallinn: Valgus, 1978. Lk. 386
  4. A ja O taskuteatmik. Tallinn: Valgus, 1987. Lk. 240