Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi osakond 2-N

Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi osakond 2-N oli Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi struktuuriüksus, mis teostas alates 1947. aasta jaanuarist Eestis sovetivõimuvastase metsavendluse ehk relvastatud "poliitilise banditismi" vastast võitlust.

Osakond 2N asus Eesti NSV RJM haldusalas, kuid allus oma tegevuses NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi 2. Peavalitsusele, mille tegevuse peasuunaks oli vastuluure[1].

Juhtkond ja organisatsioon muuda

Organisatsioon muuda

Osakond 2N koosnes Tallinnas ENSV RJM asuvatest keskosakondadest ja maakonnajaoskondadest. 1947. aasta suvel liideti RJM 2N osakonna koosseisu ka senini Eesti NSV SM allunud Eesti NSV SM Banditismivastase võitluse osakonna 154 töötajat ning kohalikest sovetiaktivistidest moodustatud maapiirkondades asuvad hävituspataljoni 276 palgalist liiget.

 • ENSV RJM 2-N osakonna 1. jaoskond,
 • ENSV RJM 2-N osakonna 2. jaoskond,
 • ENSV RJM 2-N osakonna 3. jaoskond,
  • ülem Igor Andrejev (18.04.1949 – 1.02.1951)
 • ENSV RJM 2-N osakonna 4. jaoskond,
 • Spetsiaalne Erijaoskond SEJ (SOO (Spetsialnoje Operativnoje Otdelenie)), mida aastatel 1951–1956 kasutati Inglise luure MI-6 vastastes luuremängudes (legendeerijärgne metsavendade gruppide tegevus Eesti NSV-s),
  • ülem Elmar Vertman
  • ülema asetäitja Elmar Vertman (detsember 1948 – august 1950)

Eesti NSV tegutsesid 4 linna- ja 13 RJM maakonnaosakonda, mille juures asusid ka 2-N jaoskonnad:

RJM ja SM tööjaotus muuda

„"Seoses SM [banditismivastase võitluse osakonna] ja maakonnaosakondade banditismivastase võitluse jaoskondade üleminekuga Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi alluvusse ja banditismivastse võitluse operatiiv-agentuurtöö õigeks korraldamiseks, sätestada, et RJM osakond, RJM maakonnaosakonnad ja maakondade BVV jaoskonnad teostavad agentuur-operatiivtööd kogu ENSV territooriumil /linnades ja maarajoonides/ ja nende töö peasuunaks on [võitlus] poliitilise banditismiga.[...]

Juhtudel, kui agentuurtöötluse käigus, kinnipeetud kurjategijate osas läbiviidud uurimise või kuritegude juurdlusel selgub, et asi ei ole poliitilise banditismi värvinguga, antakse juurdlusmaterjalid ja kinnipeetud kurjategijad organi ülema sanktsiooniga üle SM maakonnaosakonnale, millise funktsiooniks on võitlus kriminaalse banditismiga.[...].“

ENSV julgeolekuministri Boris Kummi direktiiv 25. märtsist 1947. a.

Vaata ka muuda

Viited muuda

Välislingid muuda