Eesti Maksumaksjate Liit

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) on Eesti mittetulundusühing, mis asutati 30. septembril 1995. Maksumaksjad ühinesid, et kaitsta end üheskoos maksuhaldurite omavoli, riigi vähese õiguskindluse, kõrge maksukoormuse ja maksuraha raiskamise eest. EML ühendab üle 2500 liikme.

EML kaitseb kõikide maksumaksjate huve ning nõustab ja koolitab neid. Ta jälgib, et maksuseadused oleksid õiglased ja arusaadavad, et maksukoormus oleks optimaalne, et maksuhaldur tegutseks ausalt ja professionaalselt, ning et maksumaksja raha kasutataks sihipäraselt.

Oma eesmärkide saavutamiseks teeb EML koostööd mitme riigiasutusega ja kolmanda sektori esindajatega. Selleks, et tagada liikmete kvaliteetne teenindamine ning hoida ajakirja kõrget taset, tehakse koostööd maksuteadlaste ja teiste tunnustatud erialaspetsialistidega.

EML on Maailma Maksumaksjate Ühenduse, Euroopa Maksumaksjate Ühenduse ja Rahvusvahelise Maksuõiguse Ühingu liige.

EML-i eesmärgid muuda

  • EML-i eesmärk on kaitsta Eesti maksumaksjate huve ja õigusi, taotleda optimaalset maksukoormust ning jälgida kogutud maksuraha efektiivset kasutamist.
  • EML on laiapõhjalise liikmeskonnaga mittetulundusühing. Lisaks liikmete kvaliteetsele teenindamisele soovime öelda oma sõna sekka kõiki maksumaksjaid puudutavates küsimustes.
  • EML-i eesmärk on saavutada selge, lihtne ja stabiilne maksusüsteem. EML osaleb maksuõigusloomes ja jälgib maksuõiguse arengut. Maksumaksjate õiguste kaitseks ja nende huvidest lähtuvalt avaldame arvamusi ettevalmistamisel olevate seaduseelnõude kohta ning vajadusel osaleme ka ise muudatusettepanekute väljatöötamisel.
  • EML-i eesmärk on alandada maksukoormuse taset ja tõsta avaliku sektori vastutust maksuraha kulutamisel. Koostöös Riigikontrolliga jälgime, et maksumaksja raha kasutataks efektiivselt ja õiguspäraselt.
  • EML nõuab, et maksumaksjaid koheldaks demokraatliku õigusriigi põhimõtete kohaselt. Jälgime, et maksuhaldur rakendaks maksuseadusi ühetaoliselt ja tagaks maksumaksjate võrdse kohtlemise ning peaks kinni hea halduse põhimõtetest.
  • EML arendab maksumaksjate teadlikkust. Koolitame ja nõustame maksumaksjaid. Koostöös maksuhalduriga anname maksumaksjatele praktilist nõu igapäevaste maksuprobleemide lahendamiseks.
  • EML soovib olla asjatundja ja arvamusliider maksuõiguse alal. Süstematiseerime ja levitame kogutud teadmisi maksunduse alal, algatame ja toetame maksualaseid uurimistöid.
  • EML on poliitiliselt sõltumatu kodanikuühendus. Liit soovib teha konstruktiivset koostööd parlamendi ja valitsusasutustega, sidumata ennast ühegi erakonnaga.

EML-i tegevuse ülevaade muuda

Maksumaksja sõber ja maksumaksja vaenlane muuda

EML annab alates 1999. aastast välja maksumaksja sõbra ja maksumaksja vaenlase tiitleid. Aasta maksumaksja sõbra tiitliga ja sellega kaasneva auhinnaga pärjatakse isikud, kes on aasta jooksul oma tegude või sõnadega avaldanud kõige positiivsemat mõju maksumaksja õigustele, teadlikkusele ja rahakotile. Aasta maksumaksja vaenlase tiitli ja sellega kaasneva meene saavad isikud, kelle sõna ja tegu või tegevusetus on aasta jooksul muserdanud maksumaksjat ja laastanud tema rahakotti.

Protestiaktsioon Riigikogu kuluhüvitiste vastu muuda

2007. aasta juunis kogus EML 18 827 toetusallkirja pöördumisele, milles protesteeriti Riigikogu liikmete kuluhüvitiste korra muutmise kava vastu. Riigikogu võttis protesti kuulda ja loobus kavandatud plaanist. EML tunnistas kõik 18 827 toetusallkirja andjat 2007. aasta maksumaksja sõbraks osalusdemokraatia ja kodanikuühiskonna edendamise eest. Tolleaegsete sündmuste meenutuseks on valminud ka dokumentaalfilm “Suvevalgus”.

Maksundusalaste uurimistööde konkurss muuda

Alates 2000. aastast korraldab EML maksuteemaliste uurimistööde konkursse, millest osavõtt kasvab iga aastaga. Konkursil on osalenud paljude Eesti kõrgkoolide üliõpilased, esitatud on teoreetilise ja praktilise sisuga töid nii õigusteaduse, majandusteaduse kui ka muude sotsiaalteaduste valdkonnast. Parimate tööde autorid saavad rahalisi preemiaid ja võidutööd avaldatakse ajakirjas MaksuMaksja. Alates 2007. aastast maksab konkursi rahalised auhinnad välja EML-i asutatud sihtasutus Maksumaksjate Liidu Fond.

Ajakiri MaksuMaksja muuda

EML annab välja kord kuus ilmuvat ajakirja MaksuMaksja. Aja jooksul on ajakirjast kujunenud tunnustatud erialane maksualane väljaanne. Lisaks oma ala asjatundjate õpetlikele ja harivatele lugudele ning praktilise sisuga infole ja nõuannetele sisaldab ajakiri intervjuusid ja arvamuslugusid üldhuvitavatel teemadel, omal kohal on ka naljanurk. Ajakirja kaudu edastab EML liikmetele regulaarselt infot liidu tegevuse ja saavutuste kohta. EML-i liikmed saavad ajakirja tasuta.

Saade “Maksumaksja” Kuku raadios muuda

Veebruaris 2007 hakkas EML koostöös Kuku Raadioga tegema iganädalast raadiosaadet "Maksumaksja". Saadetes käsitletakse tavalisele maksumaksjale elulisi probleeme ja teemasid, millega EML ja tema liikmed oma igapäevatöös kokku puutuvad. Tutvustatakse seadusemuudatusi ja kohtupraktikat ning pressis kajastatud maksuteemasid, võetakse jutuks EML-i poolt tõstatatud üldisi maksu- ja eelarvepoliitilisi probleeme ja esitatud ettepanekuid. Saatejuht on EML-i juhatuse esimees Lasse Lehis.

Koolitus muuda

EML korraldab maksumaksjatele maksu-, õigus- ja raamatupidamiskoolitust. Lisaks tavapärastele seminaridele korraldame sügiseti suure maksukonverentsi koos EML-i aastapäeva piduliku tähistamisega, veebruaris korraldame suure seminari majandusaasta aruande koostamisest ja algava aasta maksumuudatustest, juunis lõpetame koolitushooaja suveseminariga. Liidu liikmed saavad koolitusel vähemalt 30% hinnasoodustust, lisaks anname täiendavaid soodustusi uutele liikmetele ja püsiklientidele.

Maksuseaduste kogumik muuda

EML annab igal aasta välja maksuseaduste kogumiku, mis sisaldab kõiki Eesti maksuseadusi, nende rakendamiseks antud määrusi, deklaratsioone ja vorme ning on varustatud Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsendi, EML-i juhatuse esimehe dr. iur. Lasse Lehise kommentaaridega. EML-i liikmed saavad kogumiku tasuta.

Välislingid muuda