Eesti Lennuspordi Föderatsioon

Eesti Lennuspordi Föderatsioon (lühend ELF) on üleriigiline Eesti lennuklubide ja lennuspordiga tegelevate huviliste mittetulunduslik ühing (MTÜ).

Eesti Lennuspordi Föderatsioon on Eesti Olümpiakomitee ja Rahvusvahelise Lennuspordiföderatsiooni (Fédération Aéronautique Internationale – FAI) liige. Igast FAI liikmesriigist peab üks organisatsioon olema NAC (National Airsport Control) esindaja, milleks Eestis on ELF. NAC ülesandeks on esindada liikmesriigi huve FAI administratsioonis ning osaleda FAI tegevuses.

ELF-i kaudu saavad lennuspordiga tegelevad Eesti alalised elanikud taotleda FAI võistluslitsentse. ELF registreerib saavutatud rekordeid ja võistlusi Eestis, koordineerib spordikohtunike tööd ja nende kvalifitseerimist ning muud seotud tegevust. ELF väljastab hobilendurite, langevarjurite, tiibvarjurite ja motovarjurite pädevustunnistusi vastavate sportlaste liikmesklubide kaudu.

Ajalugu Redigeeri

23.–28. juulil 1938 Berliinis peetud konverentsil võeti Eesti Aeroklubi FAI Rahvusvahelise Lennuasjanduse Liidu liikmeks, ning selle otsusel määrati Eesti Aeroklubi FAI ametlikuks ainuesindajaks Eestis. Seega sai Eesti Aeroklubi ainsaks seaduslikuks kanaliks, mille kaudu reguleerida lennusporti Eestis, ning lennuspordisaavutused ja rekordid, mis polnud Eesti Aeroklubis registreeritud, ei leidnud tunnustamist ei Eestis ega ka rahvusvaheliselt.[1]

Viited Redigeeri

  1. Eesti Aeroklubi - F.A.I. liige Sakala nr. 85, 25. juuli 1938.

Välislingid Redigeeri