Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia on kunstipreemia, mida annab välja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing.[1]

Aastapreemia antakse üle ühingu üldkogul ühele ühingu liikmele eelmise aasta teadusliku või loomingulise panuse eest kunstiteaduse arengusse ning edasise töö innustuseks.

Enne Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu asutamist anti välja selle ühingu eelkäija, Eesti NSV Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsiooni aastapreemiat.

Laureaadid

muuda

Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsiooni aastapreemia laureaadid

muuda
Aasta Laureaadid
1972 Voldemar Vaga Kunst Tartus XIX sajandil. Tallinn : Kunst, 1971
Mai Levin Artiklid: “Trienaalijärgne mõttekollaaž”, “Mõtteid Elmar Kitsest”, “Vilniuse trienaal” ja “Leppo Mikko”
1973 Kaalu Kirme Eesti nahkehistöö. Tallinn : Kunst, 1973
Inge Teder Artiklid kaasaegse Nõukogude Eesti tarbekunsti probleemidest
1974 Helmi Üprus Artikkel “Sotsiaalsete, funktsionaalsete ja looduslike iseärasuste osatähtsus Tallinna vanalinna regenereerimisel.” – “Ehitus ja arhitektuur”
Leo Gens Artiklid “Mõtted Tallinna kunstnike kevadnäituselt”, “Mõõtes ilu elu mõõdupuuga…” ja “Po zakonam prekrasnovo”
1977 Tiina Nurk Kõrgem Kunstikool "Pallas" 1919–1940. Tallinn : Kunst, 1977
Evi Pihlak Artikkel “Maailm läbi kontrastide”
1978 Mai Levin Näituste kataloogid Juugendstiil eesti kunstis. (Kaasautor L. Kruuse) Tallinn : [Eesti NSV Kunstimuuseum], 1978; Konrad Mägi : 100 aastat sünnist. Tallinn: ENSV Riiklik Kunstimuuseum, 1978
Ene Lamp Artiklid “Kevadnäitus”, artiklid kogumikus “Töid kunstiteaduse ja –kriitika alalt”
1979 Jüri Hain Artiklid “Üks vanamoodne arvustus”, “Enn Põldroosi maalid Moskvas” ja mapp “Tallinna 4. graafikatrienaal”
Voldemar Erm Artiklid “Sada aastat eesti monumentaalmaali sünnist” ja “Veelkord Köleri ema ja isa portreest”
1980 Mai Levin Ajalehes “Sirp ja Vasar” ilmunud artiklid “Mõeldes Marju Mutsule”, “Saateks Nikolai Kormašovi näitusele”, “Veel üldist temaatilisest kunstist”
Jüri Kuuskemaa ENSV Riikliku Kunstimuusuemi kogude teatmikus ilmunud artikkel “Kadrioru kroonika”
1981 Helene Kuma Elgi Reemets. Tallinn : Kunst, 1981
Jaak Kangilaski Artiklid “70 aastat Lääne kunsti” ja “Moskva-Pariis, Pariis-Moskva”
1982 Rein Loodus Eesti raamatukunsti teke ja areng. Tallinn : Eesti Raamat, 1982
Ene Lamp Esseevormis eessõna monograafiale: Olga Terri. Tallinn : Kunst, 1982
1983 Jüri Hain Artiklid “Henn Roode-eeskäija ja kõrvalsammuja” ja “kuuendat puhku graafikatrienaal” ja intervjuu Mari Adamsoniga
Heini Paas Jaan Koort 1883–1983. Tallinn: Eesti NSV Riiklik Kunstimuuseum, 1983
1984 Irina Solomõkova Hando Mugasto 1907-1937 : tema elu, tema looming, tema aeg. Tallinn : Kunst
Mai Levin Artiklid “Eesti puugravüür”, “Eesti graafikud VI Tallinna trienaalil”, “Eesti monotüüpia” ja näitus “Eesti puugravüür”
1985 Milvi Alas Voldemar Mellik 1887–1949. Tallinn : Kunst, 1985
Jüri Hain Artiklid “Hüpotees tõestuskatsetega”, “Vaikelu igavikuline mõõde”
1986 Tiina Abel Artikkel “Neoimpressionism Konrad Mäe loomingus”
Ants Juske Artiklid “Märkmeid 1980-aastate kunstist”, “Tarbekunsti üksindus” ja “Millega täita thuja valget ruumi?”
1987 Jüri Hain Artikkel “Eesti kunsti suurus ja viletsus. A. Weizenberg 150”
Eha Komissarov Artikkel “Sügisnäitusest – põhitähelepanuga maalil” ja üldine edukas kriitikategevus
1988 Mai Levin Artikkel “Rahvusromatism Eestis”, s.j. arvestades suuri teeneid vastava näituse eksponaatide koondamisel
Ants Juske Uudsetelt metodoloogilistelt lähtekohtadelt käsitletud artikkel “Ruum ja pilt A. Keskküla maalikeeles”
1989 Reet Varblane Artikkel "Hanno Kompuse kunstiteoreetilised vaated” Tartu Riikliku Kunstimuuseumi “Kogude teatmikus”
Tamara Luuk Artikkel “Jüri kaks – ise ja isetu” ajakirjas “Vikerkaar” 5
1990 Juta Keevallik Artiklid “Mõningaid andmeid Stackelbergide perekonna kunstikogust Vääna mõisas” ENSV TA AI kogumikus “Kunstist Eestis läbi aegade, preprindis “Kunstielu Eestis 19. sajandil” ja “Liphartid ja Eesti” ajalehes “Reede” ning üldine edukus baltisaksa kunsti pärandi uurimisel
Krista Kodres Sisekujundust ja disaini käsitlevad artiklid: “Kuidas ON-grupp oli”, “Eesti maastikud Helsingi Esplanaadil” ja “Idee – ruum – materjal” ajalehes “Reede” ning “Toivo Raidmetsa asjade kummaline maailm” ajakirjas “Vikerkaar”
1991 Hasso Krull Artikkel Andres Tali loomingust ajakirjas “Vikerkaar”
Aino Kartna Prantsuse maalikunst IX-XIX sajandini. Tallinn : Kunst, 1991

Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu aastapreemia laureaadid

muuda
Aasta Laureaadid
1996 Ants Juske näituse kureerimine ning autorlus telesarjas “Ars et vita” 1995. aastal
1997 Tartu Kunstimuuseum TKM-i põhikogu kataloog, Tartu: Tartu Kunstimuuseum 1996 (koostajad Eha Ratnik, Taimo Kuusik, Virve Hinnov, Reet Varblane, Mari Pill, Maie Raitar, Tiiu Talvistu, Epp Preem)
1998 Tiina Abel näituse ja konverentsi “Aguli motiiv eesti kunstis” korraldamine 1997. aastal ning Nikolai Kummitsa loomingut käsitlev ettekanne nimetatud konverentsil
1999 Boris Bernstein 1998. aasta looming ja artikkel “Vana Testamendi teine käsk ja kunsti mõiste” kogumikus “Kunstiteaduslikke uurimusi 9”. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1998
2000 Anne Lass leksikoni "Eesti arhitektuur" (1-4 kd, Tallinn: Valgus, 1993-2000) tegevtoimetaja
2001 Juta Keevallik, Rein Loodus, Lehti Viiroja kommenteeritud alliktekstide kogumik kunstikirjutuse ja kunstielu arengust “Tekste kunstist ja arhitektuurist.1. Kunstikirjutus Eestis 1777–1863”. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2000
2002 Jaak Kangilaski artiklite kogumik “Kunstist, Eestist ja eesti kunstist”. (Tartu: Ilmamaa 2001) mis hõlmab tema sihikindlat tööd Tartu Ülikooli üliõpilastega klassikalise uurimismeetodi juurutamisel ja arendamisel
2003 Anu Mänd näitus ja kataloog “Hõbedakamber Niguliste kirikus”. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2002
2004 Juhan Maiste, Kadi Polli ja Mariann Raisma uurimus Tartu Ülikooli arhitektist Johann Wilhelm Krausest, mille tulemusena ilmus raamat “Alma Mater Tartuensis”. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003
2005 Tiiu Talvistu, Reet Mark ja Mare Joonsalu Karin Lutsu loomingut tutvustav suurprojekt “Konfliktid ja pihtimused”: näitus, kataloog, konverents 2004. aastal Tartu Kunstimuuseumis
2006 Tiina-Mall Kreem näitus “Meistriteoste lummus. Koopia Eestis 19. sajandil” Kadrioru lossis ja Mikkeli muuseumis 2005/2006, konverents ja samanimeline kataloog. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2005
2007 Virve Sarapik ajakirja “Kunstiteaduslikke Uurimusi” kõrgetasemeline koostamine
2008 Anne Untera näitus “Maarjamaa rokokoo / Rokoko in Estland. Gottlieb Welté" Kadrioru lossis ja samanimeline kataloog. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2007
2009 Andres Kurg ja Mari Laanemets näitus ja kataloog "Keskkonnad, projektid, kontseptsioonid. Tallinna kooli arhitektid 1972–1985 ". Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, 2008
2010 Juta Kivimäe näitus ja kataloog "Ülo Õun. Kunstnik katkeval avastusrajal." Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2009
2011 Andres Härm 2010. aastal toimunud näituste ja ühiskondlikult terava publitsistika eest
2012 Greta Koppel ja Hillka Hiiop näituse „Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge“ eest
2013 Eva Näripea Eesti filmiteaduse professionaalsele tasemele viimise eest
2014 Tiina Abel väljapaistva kuraatoritöö eest näitusel "Pildiplahvatus. Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris" KUMU kunstimuuseumis 2013. aastal
2015 Tiiu Talvistu suurepärase kuraatoritöö ja kataloogi koostamise eest näitusel "Malle Leis. Kollane suvi" Tartu Kunstimuuseumis 2014. aastal
2016 Anu Allas väljapaistva tegevuse eest nõukogude aja Eesti kunsti uurimisel ja tutvustamisel. Anu Allas on järjepidevalt tegelenud Ida-Euroopa sõjajärgse kunsti ja kunstipraktikatega, samuti 1960. aastate neoavangardi ning kunsti ja keskkonna suhetega.
2017 Elnara Taidre sihikindla uurimus- ja kuraatoritöö eest 1960.-1970. aastate Eesti ja Moskva kunstisuhete käsitlemisel, rõhuasetusega omamütoloogilisel tervikkunstiteosel visuaalkultuuris
2018 Oliver Orro süvenenud tegelemine Kopli poolsaare tööstusarhitektuuriga ning selle töö viljade avalikkuse ette toomine näitusel ja raamatus „Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas“
2019 Mari Laanemets 2018. aastal Tallinna Kunstihoones kureeritud näituse "Abstraktsioon kui avatud eksperiment" eest.
2020 Eha Komissarov pikaaegse särava kuraatoritegevuse ja 2019 KUMU-s toimunud näituse „Kunstnikud kogudes“ eest

Viited

muuda

Välislingid

muuda