Eesti Disainikeskus

Eesti Disainikeskus on mittetulundusühing, mille asutasid 21. aprillil 2008 Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Disainerite Liit ja Eesti Disaini Instituut.

Eesti Disainikeskuse missioon on teha disain nähtavaks, teadvustada disaini kui lisandväärtuse andjat ning luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond. Visioon: Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna arendaja, disainialase info, teadmiste ja oskuste koguja ning vahendaja. Soovime, et inimesed mõistaksid disaini kui olulist lisandväärtuse andjat - disain aitab muuta meid ümbritsevat keskkonda toimivamaks, mugavamaks, ilusamaks ja lihtsamini kasutatavaks.

Eesti Disainikeskuse visioon aastaks 2020:

- Eesti ettevõtted ja avalik sektor kasutavad eesti disaini strateegilisel tasandil

- Eesti disainerid pakuvad konkurentsivõimelist disainiteenust nii kodu- kui ka välisturul

- Eesti disain on eestlaste jaoks väärtuslik

- Eesti disain on nähtav ja kättesaadav

- Meid ümbritsev elukeskkond muutub läbi disaini inimkesksemaks

- Juba kooliõpilane mõistab disaini olemust

Keskuse strateegilised eesmärgid on:

1. Suurendada disainibüroode ja disainerite disaini- ja ettevõtlusalaseid oskusi


2. Toetada strateegilist disainikasutust ettevõtetes ja avalikus sektoris, edendamaks innovatsiooni ning maailma tasemel kaubamärkide loomist


3. Tõsta teadlikkust Eesti disainist nii Eestis kui välismaal, loomaks soodsat keskkonda disainiteenuste pakkujatele


4. Kujundada riiklikke poliitikaid, soodustamaks disaini kasutust läbi riiklike regulatsioonide

5. Aidata kaasa disaini algtõdede ja disainiprotsessi õpetamisele Eesti üldhariduskoolides

Välislingid

muuda