Eesti Afaasialiit

Eesti Afaasialiit (lühend EAL) on Eestis tegutsev kõne- ja peaaju kahjustusega inimesi koondav vabal algatusel ja võrdsetel alustel ühendav üleriigiline organisatsioon. Liidu eesmärgiks on muuhulgas kaitsta läbi ühistegevuste kõne- ja peaajukahjustusega inimeste huve, abistada ja suunata liikmete omaalgatuslikku tegevust, et tagada liikmete eluoluks teiste kodanikega võrdsed võimalused.[1] Eesti Afaasialiit on loodud 16. aprillil 1993.[2]

Liidul on mitmeid allorganisatsioone üle Eesti, sealhulgas Tartus, Pärnus, Võrus. Liit koondab rohkem kui 300 üksikliiget, kelle hulka kuuluvad peamiselt afaatikud, nende lähedased, ravi ja hoolekandega seotud inimesed ning ka afaasialiidu tegemistest huvituvad inimesed.[2]

Tallinnas Maarjamäel asuvad Eesti Afaasialiidule kuuluvad eraannetuse teel saadud eramajad, mis moodustavad Pesarimaja kompleksi.[2]

Pesarimaja on nime saanud rajaja Evald Pesari järgi, kes on ühtlasi Soome Afaasiafondi asutaja.[3] Hooned on kohandatud peaaju ja/või kõnekahjustustega inimeste sotsiaalse rehabilitatsiooni asutuseks ehk taastuskoduks, kus inimestel kelle kehaline võimekus on piiratud või kõnekahjustuse tagajärjel on raskendatud tavakombel õppimine, saavad õppida ning harjutada taas töötegemist. Pesarimajas on loodud ka eneseabigrupid ja afaasiaklubi. Lisaks pakutakse individuaalse tegevuse juhendamist, et taasõppida igapäevaeluks vajalikke oskusi.[2]

Eesti Afaasialiit osaleb ka rahvusvahelise katusorganisatsiooni A.I.A – Aphasia International Associationi tegemistes.[2]

ViitedRedigeeri

  1. Eesti Afaasialiidu Põhikiri(Üldsätted punkt 2.8). Kasutatud 05.06.2019
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Eesti Afaasialiidu koduleht (vaadatud 04.06.2019)
  3. Eve Heinla "Tema teab, milline on elu pärast insulti...", Õhtuleht 23.08.2002