ELKNÜ Keskkomitee

(Ümber suunatud leheküljelt EKNÜ Keskkomitee)

Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee (vene keeles ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи Эстонии) oli Eesti NSV ainupartei EKP noorsoo-organisatsiooni ELKNÜ ELKNÜ kongressidel valitav juhtorgan, mis tegutses aastail 1940–1941 ja 1944–1991. ELKNÜ kongressil valiti ELKNÜ I sekretär ja sekretärid.

ELKNÜ
Ленинский коммунистический союз молодежи Эстонии (ЛКСМЭ)
Asutamine 1920
1940 – lõpetatud 1991
Peakorter Nõukogude Liit, Moskva
Ideoloogia marksism-leninism, sotsialism
Koalitsioon Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei, Eestimaa Kommunistlik Partei

Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu asutamisaastaks loeti selle tegutsemise ajal 1920. aastat, kui Tallinnas asutati Üle-Eestimaaline Noorproletaarlaste Ühing, mis luges end Kommunistliku Noorsoointernatsionaali sektsiooniks ja mis suleti 1921. aastal riigivastase tegevuse tõttu.

23. märtsil 1991 toimunud ELKNÜ XXII kongressil nimetati organisatsioon Eesti Noorsoo Ühinguks. 2. oktoobril 1991 otsustati Eesti Noorsoo Liidu ja selle keskorganite tegevus lõpetada.

ELKNÜ KK asus alates 1976. aastast Tallinnas aadressil Jaan Kreuksi tänav 20.

ELKNÜ Keskkomitee põhiülesanneteks oli:

 • poliitiline ja organisatsiooniline töö noorsoo hulgas, tema mobiliseerimine tööstuse ja põllumajanduse igakülgsele edendamisele, riiklike plaanide täitmisele ja ületamisele, võitlusele teaduse ja tehnika progressi eest, noorsoo materiaalse olukorra ja olme parandamise, tema üldhariduslike, kutsealaste ning kultuuri- ja teadusteadmiste taseme tõstmisele;
 • ideelise kasvatustöö ja massilise kultuuritöö organiseerimine noorte hulgas, noorsoo kommunistliku teadlikkuse kasvatamine, vabariigi noorsookirjanduse juhtimine, noormeeste ja neidude kaasatõmbamine kaitse- ja spordiühingute töösse;
 • komsomolikaadri kasvatamine kommunistliku ideelisuse vaimus, kõrge vastutustunde vaimus usaldatud töö eest, printsipiaalsuse ja puudustesse leppimatu suhtumise vaimus;
 • ELKNÜ liikmete ja organisatsioonide initsiatiivi ja omaalgatuse arendamine, kõigi kommunistlike noorte kaasatõmbamine osa võtma ühiskondlikust tööst, Kommunistliku Noorsooühingu eelarveliste vahendite jaotamine oma organisatsiooni piirides, ÜLKNÜ Keskkomitee süstemaatiline informeerimine ja aruandmine tema ees oma tööst.

Juhtkond ja organisatsioon

muuda
 
ELKNÜ Keskkomitee I sekretär Oskar Cher

ELKNÜ KK sekretärid

muuda

ELKNÜ KK organisatsioon

muuda

KK aparaati kuulusid:

 • komsomoliorganisatsioonide osakond
 • propaganda ja kultuurmassilise töö osakond
 • töölis- ja maanoorte osakond
 • koolinoorte ja pioneeride osakond
 • üliõpilasosakond
 • spordi- ja massilise riigikaitsetöö osakond
 • üldosakond
 • asjadevalitsus.

ELKNÜ KK organisatsioon dubleeris EKP KK organisatsioonilist ülesehitust.

ELKNÜ KK ülesannete täitmiseks kasutas KK ka:

ELKNÜ Keskkomitee ja propaganda

muuda

ELKNÜ Keskkomitee andis välja 1940. aastal natsionaliseeritud ajalehe Päevaleht asemel ELKNÜ KK häälekandjat Noorte Hääl ja ajakirja Noor Leninlane. 1950. aastast anti välja ka ajalehte Molodjož Estonii (Молодежь Эстонии) ja Säde (Искра).

ELKNÜ kongressid

muuda
 • ELKNÜ I kongressiks loeti 1922. aastal toimunud EKNÜ kongressi
 • ELKNÜ II kongress, 4.–6. mai 1946
 • ELKNÜ III kongress 17.–19.juuni 1948,
 • ELKNÜ IV kongress 17.–18. jaanuar 1949
 • ELKNÜ V kongress mai 1951
 • ELKNÜ VI kongress 1952
 • ELKNÜ VII kongress 1954
 • ELKNÜ VIII kongress 1955
 • ELKNÜ IX kongress 1958
 • ELKNÜ X kongress 1960
 • ELKNÜ XI kongress 1962
 • ELKNÜ XII kongress 1964
 • ELKNÜ XIII kongress 1966
 • ELKNÜ XIV kongress 1968
 • ELKNÜ XV kongress 1970
 • ELKNÜ XVI kongress 1972
 • ELKNÜ XVII kongress 1974
 • ELKNÜ XVIII kongress 1978
 • ELKNÜ XIX kongress 18.–19. märts 1982
 • ELKNÜ XX kongress 20.–21. veebruar 1987
 • ELKNÜ XXI kongress 24.–25. oktoober 1989
 • ELKNÜ XXII kongress 23. märts 1991

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. ELKNÜ AKTIIVI VABARIIKLIK NÕUPIDAMINE, Töörahva Elu: EKP Võru Rajoonikomitee ja Võru Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu häälekandja, nr. 32, 19 detsember 1944
 2. Lev Dmitri p. Šišov, Eesti NSV Ülemnõukogu IX koosseis = Верховный Совет ЭССР IX созыв: biograafiline lühiteatmik. EESTI RAAMAT TALLINN 1976, lk 161
 3. EESTIMAA LKNÜ XII KONGRESS, Sirp ja Vasar, nr. 52, 27 detsember 1963
 4. KESKKOOLILÕPETANUD PARTEI JA VALITSUSE VASTUVÕTUL, Nõukogude Õpetaja, nr. 27, 4 juuli 1987

Välislingid

muuda