Diplomitöö on kõrgkooli või tehnikumi lõpetaja tehtud lõputöö. Diplomitöö tegijat või kaitsjat nimetatakse diplomandiks.

Vaata ka muuda