Dharmašaastrad

Dharmašaastrad (sanskritis sõnadest dharma 'seadmus' ja śāstra 'eeskiri, õpik, teadus') on rühm sanskritikeelseid hinduistlikke tekste, seadmuse käsiraamatud.

Need käsitlevad mitmesuguseid usulisi ja ühiskondlikke teemasid: eri seisuste usulisi ja ühiskondlikke kohustusi, kuninga ülesandeid, kohtumõistmist ja poliitikat.

Dharmašaastrad on veedakirjanduse dharmasuutrate otsene jätk. Dharmasuutrad käsitlevad samu teemasid kokkuvõtlikumalt.

Tähtsaim dharmašaastra on "Manu seadmuseraamat", mille lõplik versioon pärineb arvatavasti 2. sajandist pKr.

Dharmašaastraid on mitu tuhat. Neid loodi 19. sajandini välja.