Demobilisatsioon

Demobilisatsioon (prantsuse sõnast démobilisation) ehk demobiliseerimine on protsess, mille käigus riigi relvajõud, majandus ja riigiinstitutsioonid viiakse sõjaseisukorrast rahuolukorda.[1] Demobilisatsioon võib toimuda näiteks pärast sõja võitu või pärast konflikti rahumeelset lahendamist.

Demobilisatsiooni vastand on mobilisatsioon.

Demobilisatsiooni[2] all mõistetakse ka tegevust ehitusobjektil millega kaasneb personali, masinate, ajutiste ehitiste ja ehitusprügi eemaldamine objektilt.

Viited muuda

  1. Valimik sõjandustermineid. 1998. Koostanud Heino Ernits. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. Lk 28
  2. Dictionary: Law Insider (6.05.2010). "Definition of Demobilization".