Christian Friedrich Janter

Christian Friedrich Janter (ka Kristjan Priidik Janter; 5. jaanuar / 17. jaanuar 1801 Kanepi – 16. jaanuar / 28. jaanuar 1882 Tartu) oli eesti vaimulik ja vaimulik kirjamees.

Janter õppis Kanepis kihelkonnakoolis ja aastatel 18251828 Tartu Ülikooli usuteaduskonnas. Ordineeriti 2. detsembril / 14. detsembril 1845 õpetajaks.

Ta oli aastatel 18451859 Kursi Maarja-Eliisabeti koguduse õpetaja, olles Kursis esimeseks eesti rahvusest kirikuõpetajaks[1]. Jäi 28. oktoobril / 9. novembril 1859 emerituuri. Emerituuris olles elas Tartus[2].

Janter oli aastast 1839 Õpetatud Eesti Seltsi liige. Ta oli mitme vaimuliku raamatu autor ja tõlkija[3].

Isiklikku muuda

Tema isa Gabriel Dietrich Janter oli Kanepis köster.[4]

Christian Friedrich Janteri kirjutatud teosed muuda

 • Kuusteistkümmend lühhikest jutlusse-öppetust sest ühhest, mis on tarwis. [Christian Friedrich Janter] Tallinn. 1832
 • Sanna neile, kes on waewa al. [Christian Friedrich Janter]. Tallinn. 1832
 • Jesusse nutminne Jerusalemma ja keiki pööramatta pattuste pärrast. Sedda jutlust on wäljaandnud C. Fr. Janter. Tallinn. 1833
 • Kuusteistkümmend lühhikest jutlust öigest ussust ehk süddame uendamissest Kristusse näo järrel. Wäljaantud Sest Ewangeliummi Jutlusse Ammeti Kandidatist C. Fr. Janter. Tallinn. 1833
 • Te arro ommast maiapiddamissest! Sedda jutlust on wäljaandnud C. Fr. Janter. Tallinn. 1833
 • Risti usso öppetus. I. jäggo, Pühhast kirjast ehk Jummala Sannast. Seda ramatukest on üllespannud C[hristian Fr[iedrich] Janter. Tallinn, 1835
 • Kuusteistkümmend lühhikest jutlust õigest ussust ehk süddame uendamissest Kristusse näo järrele. Wäljaantud Sest Ewangeliummi Jutlusse Ammeti Kandidatist C. F. Janter. Tallinn, 1837
 • Kui teie sedda teate, önsad ollete teie, kui teie sedda tete: Joannesse Ewangel. 13, 17 Sedda jutlust on wäljaannud Chr[istian] Fr[iedrich] Janter. Tallinn, 1838
 • Kuusteistkümmend lühhikest jutlusse-öppetust sest ühhest, mis on tarwis: Joan. 11, 25 [Christian Friedrich Janter]. Tallinn, 1838
 • Öppeta meid ommad päwad nenda üllesarwama, et meie tarkust süddamesse same: Taweti Laul 90, 12. Sedda jutlust on wäljaannud Chr[istian] Fr[iedrich] Janter. Tallinn, 1838
 • Tulgo meile sinno riik!: Maenitsus, Issandat ühhel melel palluda, et Pühha Waim saaks wäljawallatud ülle keige mailma. [Christian Friedrich Janter]. Tallinn, 1840
 • Süddamelik Sowiminne: Et meie ükskord teine teist taewas, Issanda jures nähha saaksime. Sedda ramatut on üllespannud Kr.Pr. Janter. Tallinn, 1841
 • Jesus Kristus, wannas Testamentis kulutud. [Christian Friedrich Janter]. Tallinn, 1842
 • Meie Issanda Jesusse Kristusse Ue Testamenti Öpetusse Selletus. / Essimenne jaggo, kus sees Matteusse Ewangeliummi wiis essimest peatükki on selletud... Sedda ramatut on üllespannud ja wäljaannud Kr. Pr. Janter. Tallinn, 1842
 • Süddamelik Sowiminne Et meie ükskord teine teist taewas, Issanda jures nähha saaksime. Sedda ramatut on üllespannud Kr. Pr. Janter. Helsingi, 1852
 • Jesusse nutminne Jerusalemma ja keikide pööramatta pattuste pärrast. Sedda jutlust on wäljaandnud C.Fr. Janter. Tallinn, 1862
 • Süddamelik Sowiminne Et meie ükskord teine teist taewas, Issanda jures nähha saaksime. Sedda ramatut on üllespannud Kr. Pr. Janter. Tartu, 1862
 • Te arro ommast maiapiddamissest! Sedda jutlust on wäljaandnud C. Fr. Janter. Tallinn, 1862
 • Ärrawallitsetud Waimolikkud Laulud. mis Öppetaja Chr. Fr. Janter on wäljaannud. Tartu, 1866
 • Jutlus Essimessel Kristusse tullemisse pühhal. Üllespannud E.[!] F. Janter. Tallinnas: 1880
 • Jutlus Teisel Kristusse tullemisse pühhal: Meie Issanda Jesusse Kristusse Tullemisse wiimsel kohtopäwal. Üllespannud E.[!] F. Janter. Tallinn, 1880
 • Süddamelik Sowiminne Et meie ükskord teine teist taewas, Issanda jures nähha saaksime. Sedda ramatut on üllespannud Kr. Pr. Janter. Tallinn, 1887

Christian Friedrich Janteri tõlgitud raamatud muuda

 • Usklik Lambakarjane Josep: Keikile innimestele, isseärranis sullastele ja orja tüdrukuttele ello öppetusse tähheks. Sedda ramatut on wäljaannud [tõlkinud] Kristjan Pridik Janter. Tallinn, 1838
 • Usklikko Elisabetti ello: Keikile innimestele, isseärranis noorte rahwale usso kinnitamisseks la ello öppetusse tähheks. Sedda ramatut on wäljaannud [tõlkinud] Kristjan Pridik Janter. Tallinn, 1838
 • Ühhe jummalakartlikko emma ja temma pattust pöörnud tütre ello: Laste wannemattele, perre wannemattele ja lastele öppetusse tähheks. Sedda ramatut on wäljaannud [tõlkinud] Kristjan Pridik Janter. Tallinn, 1838

Viited muuda

 1. Jõgevamaa kirikud
 2. Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918. Böhlau Verlag Köln, Wien 1977
 3. Eesti Biograafiline Leksikon K./Ü. Loodus, Tartus, 1926-1929
 4. "Arhiivikoopia" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 4. märts 2016. Vaadatud 29. juunil 2011.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)

Välislingid muuda