Bulgaarid olid turgi hõimud.

Turgi rahvaste levikukaart

6.7. sajandil asusid algbulgaaride rändhõimud Aasovi merd ümbritsevais steppides.

Bulgaaride kolooniad pärast Suur-Bulgaaria langust 7. sajandil

Aastatel 630–635 suutis khaan Kubrat ühendada peamised bulgaari hõimud, luues võimsa konföderatsiooni Suur-Bulgaaria, tuntud ka kui Onoguuria.

Kasaaride tugeva surve all lagunes Suur-Bulgaaria 668. aastal. Osa bulgaare rändas Balkani poolsaarele ja osa põhja poole.

680. aastal asutas Asparuh pärast Ongali lahingut Doonaust lõunas Bütsantsi territooriumil Esimese Bulgaaria tsaaririigi. 7. ja 10. sajandi vahel sulandusid bulgaarid järk-järgult slaavlaste hulka, võttes omaks lõunaslaavi keele ja pöördudes aastal 864 Boris I ajal kristlusse.

Põhja rännanud bulgaarid jõudsid 8. sajandil Volga keskjooksu ja Kama jõe aladele, kus aja jooksul segunesid kohalike soome-ugri hõimudega (mokšad ja ersad) ja muutusid paikseks ning moodustasid Volga-Bulgaaria riigi.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda