Buššel

Buššel (inglise bushel) on mahuühik. Seda kasutatakse eeskätt puisteainete mahu mõõtmiseks. Suurbritannia buššel on 36,3687 dm3 ja USA buššel on 35,2391 dm3.