Boriss Parõgin

Boriss Parõgin (vene Бори́с Дми́триевич Пары́гин; 19. juuni 1930, Leningrad9. aprill 2012, Peterburi), Nõukogude ja Venemaa sotsiaalpsühholoog. Professor, Ph.D. NSV Liidu teadusliku sotsiaalpsühholoogia rajaja. Filosoofilise ja sotsioloogilise suuna looja ja juhtiv esindaja sotsiaalpsühholoogias – selle ajalugu, metoodika, teooria ja prakseoloogia. Venemaa Föderatsiooni teeneline teadlane.[1][2]

Boriss Parõgin
Sünninimi Бори́с Дми́триевич Пары́гин
Sündinud 19. juuni 1930
Leningrad, Nõukogude Liit
Surnud 9. aprill 2012 (81-aastaselt)
Peterburi, Venemaa
Rahvus Vene
Alma mater Peterburi ülikool
Piirkond sotsiaalpsühholoogia, filosoofia

Elulugu

muuda

Boris Parõgin on sotsiaalpsühholoogia filosoofilise ja sotsioloogilise suuna juhtiv esindaja. Ta sündis Leningradis. Ta on lõpetanud Leningradi Riiklik Ülikool filosoofiateaduskonna (1948–1953). 1961 aastal kaitses ta filosoofia väitekirja (LSU); Doktoriväitekiri – «Социальная психология как наука (вопросы истории, методологии и теории)» (Sotsiaalpsühholoogia kui teadus / ajaloo, metoodika ja teooria küsimused) (Leningradi Riiklik Ülikool, 1967). [3]

„Sotsiaalpsühholoogia mõlemaid aspekte arvestades märgib B. Parõgin, et selle aineks on nii grupi, kollektiivi ja massi psühholoogia iseärasused, mis avalduvad inimeste ühises tegevuses, ühises käitumises, elamustes ja üksteisega psühholoogilise suhtlemise viisis, kui ka indiviidi käitumise ja psüühilise seisundi iseärasused grupis, kollektiivis ja massis'...[4]

Boris Parõgin õpetas Leningradi Riiklik Ülikool filosoofiateaduskonnas (Leningrad, 1953–1957). Seejärel lastemeditsiini instituudis (Leningrad, 1957–1962). Ta juhatas Leningradi Riikliku Pedagoogilise Herzeni nimelise Instituudi filosoofia osakonda, kus ta lõi sotsiaalpsühholoogiliste uuringute labori ja esimene NSV Liidu sotsiaalpsühholoogia teaduskonnas (Leningrad, 1968–1976). Hiljem juhtis Parõgin Venemaa Teaduste Akadeemia sotsiaalsete ja majanduslike probleemide instituudis (Leningrad, 1976–1992) sotsiaalpsühholoogiliste probleemide sektorit. 1970. ja 1980. aastatel pidas ta palju avalikke loenguid. Ta käis töö tõttu Eestis, kus tal oli õpilasi. 1990.–2000. aastatel juhtis Boris Parõgin asutatud Peterburi humanitaarülikooli (Peterburi, 1992–2012) sotsiaalpsühholoogia osakonda. Külalisprofessorina pidas ta loenguid paljudes Venemaa ülikoolides. [5][6][7][8][9][10]

Teosed

muuda

Boris Parõgin on kirjutanud 11 monograafiat ja 400 artiklit, mis on tõlgitud keeltesse: inglise, saksa, jaapani, leedu, hispaania, portugali, bulgaaria, tšehhi, slovaki, ungari jt. [11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

Olulisemaid töid:

 • Социальная психология. Истоки и перспективы. – 2010. (Sotsiaalpsühholoogia. Allikad ja väljavaated).
 • Основы социально-психологической теории. – 1971. (Sotsiaalpsühholoogilise teooria alused).
 • Общественное настроение. – 1966. (Avalik meeleolu).
 • Социальная психология как наука – 1965. (Sotsiaalpsühholoogia kui teadus).

Viited

muuda
 1. Irina A. Mironenko/ Personality as a Social Process: where Peter Giordano Meets Boris Parygin
 2. В. А. Кольцова ПАРЫГИН Борис Дмитриевич / Персоналии / История психологии в лицах // Психологический Лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах. Редактор-составитель Л. А. Карпенко. Под общей редакцией А. В. Петровского. – М.: ПИ РАО, 2015. – С. 345.
 3. Мироненко И. А. Личность ученгого: Борис Дмитриевич Парыгин // В сборнике: Методология, теория, история психологии личности. Сборник статей. Ответственные редакторы: А. Л. Журавлев, Е. А. Никитина, Н. Е. Харламенкова. Москва. 2019. — С. 281–290. ISBN 978-5-9270-0397-6
 4. H. PIIRIMÄ Mõningate sotsiaalpsühholoogiliste momentide arvestamisest õppetöös // Nõukogude KOOL. Tallinn. Nr. 2 VEEBRUAR 1968. — Lk. 87.
 5. Борис Дмитриевич Парыгин // ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2012, том 33, № 5, с. 126—128.
 6. Журавлев А. Л., Мироненко И. А. Вклад Б. Д. Парыгина в возрождение отечественной социальной психологии (к 85-летию со дня рождения) // Психологический журнал, 2015, № 5, — С. 117–124.
 7. Журавлев А. Л., Мироненко И. А. Эмпирические и прикладные исследования Б. Д. Парыгина: историко-психологический аспект // Историческая преемственность отечественной психологии (методология, история и теория психологии) / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. В. Харитонова, Е. Н. Холондович. – М.:Институт психологии РАН, 2019. – 545 с. – С. 189–198. ISBN 978-5-9270-0400-3
 8. Бендюков М. А. Социально-психологическая теория Б. Д. Парыгина и вызовы ХХI века (к 80-летию ученого) // Методология и история психологии, 2010. Том 5. Выпуск 2. — С. 3152-157.
 9. Бендюков М. А. Классику отечественной социальной психологии 80 лет // Человек. Сообщество. Управление. 2010. №2. — С. 39–46.
 10. Reet Uring Suhtlemine, informeeritus ja subjektiivne informatiivsus // Nõukogude KOOL. Tallinn. Nr. 11. 1980. — Lk. 17-18.
 11. Parygin B.D. Bemerkungen zum Gegenstand der Sozialpsychologie // Gesellschaftswissenschaftliche. Beitrage #8, Berlin. — 1963. — S. 889–898.
 12. Parygin B.D. Találkozó a szociális pszichológia problémáiról // Magyar Pszichológiai Szemle. — Budapest, 1964. — № 4. — 629.
 13. Parygin B.D. Hangulat mint szociológiai kutatás tárgya // Magyar Pszichológiai Szemle. — Budapest, 1965. — № 1–2. 155–156.
 14. Parygin B.D. The subject matter of social psychology // American Psychologist. Vol. 19 (5). May 1964, p. 342-349.
 15. Parygin B.D. Tudományos és technológiai forradalom és szociálpszichológia // Magyar Pszichológiai Szemle. — Budapest, 1978. — № 1.
 16. Parygin B.D. Náboženská nálada a její struktura // Otázky vědeckého ateismu. — Praha, 1977. — № 11.
 17. Parygin B.D. Problém mediácie v sociálnej psychológii // Metodologické problémy sociálnej psychológie. — Bratislava, 1980.
 18. Parygin B.D. Mediationsprobleme in der Sozialpsychologie // Methodische Probleme der Sozialpsychologie. — Berlin, 1984.
 19. Parygin B.D. Veřejná nálada // Stručný psychologický slovník. — Praha, 1987.
 20. Parygin B.D. Social and psychological environment of collective`s behavior // European association of Experimental Social psychology: VII-th General meeting: Ab-stracts. — Varna, 1987.
 21. Паригин Б.Д. НТП и проблемът със самореализацията на личността // Психология на личността и начин на живот. — София, 1991

Välislingid

muuda