Babiit on tina- või pliipõhine sulam, millega kaetakse liugelaagrite liudu.

Babiidi mikrostruktuur