Ave Maria

"Ave Maria" palve algussõnad. Miniatuur Angoulême'i krahvi Charlesi tundideraamatust. Heures de Charles d'Angoulême, 15. saj

"Ave Maria" on kristluses traditsiooniline palve neitsi Maarja poole.

Tekst ladina keelesRedigeeri

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.

Tekst eesti keelesRedigeeri

Ole tervitatud, Maarja, täis armu,
Issand on sinuga;
õnnistatud oled sa naiste seas
ja õnnistatud on sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala ema,
palu meie patuste eest nüüd ja meie surma tunnil.
Aamen.

Tekst kirikuslaavi keelesRedigeeri

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дуй­ся, бла­го­да́т­ная Ма­ри́е, Гос­по́дь с То­бо́ю, Благослове́нна Ты в же­на́х и бла­го­сло­ве́н Плод чре́­ва Тво­его́, я́ко Спа́­са родила́ еси́ душ на́­ших.

Bogoróditse Djévo, ráduisja, blagodátnaja Maríje, Gospód s Tobóju, Blagoslovjénna Tõ v ženáhh i blagoslovjén Plod tšrjéva Tvojegó, jáko Spássa rodilá jesí duš nášihh.

Muusikalised seadedRedigeeri

"Ave Maria" ladinakeelsele tekstile on palju kordi muusikat loodud. Tuntumaid seadeid on Charles Gounod' oma aastast 1859, mis lisas Johann Sebastian Bachi esimesele prelüüdile "Hästitempereeritud klaviiri" esimesest osast sõnad ja meloodia. Antonín Dvořáki versioon pärineb aastast 1877. Veel ühe seade kirjutas Giuseppe Verdi oma 1887. aasta ooperile "Othello". 1949. aastal kirjutas seade taani helilooja Hugo Gyldmark.

Kirikuslaavikeelsele tekstile "Богородице Дево" (Bogoroditse Djevo; 'Jumalasünnitaja neitsi') on loonud muusika näiteks Sergei Rahmaninov, Igor Stravinski, Dmitri Bortnjanski ja Arvo Pärt.

Vaata kaRedigeeri