Aukjuhtivus on pooljuhtide elektrijuhtivus, kus laengukandjateks on augud – elektronide poolt hõivamata olekud aatomite valentsitsoonis. Pooljuhile välise elektrivälja rakendamisel hakkavad augud liikuma elektronide liikumisele vastassuunas, kusjuures see toimu valdavalt valentsitsoonis.

Tegelikult liiguvad aukjuhtivusega pooljuhis elektronid, täites välise elektrivälja mõjul järgemööda aatomite kovalentsidemetes vabaks jäänud kohti ‒ auke. Tulemusena kanduvad augud edasi elektronidele vastassuunas ning nende sellist liikumist võib vaadelda kui positiivse laengu liikumist.

Aukjuhtivuse mõiste kasutamine hõlbustab pooljuhtseadiste töö kirjeldamist.

Vaata ka

muuda