Audioloogia

Audioloogia on õpetus elusolendite, eeskätt inimese kuulmise olemusest ja omadustest.

Termin "audioloogia" on tuletatud ladinakeelsest sõnast audire (kuulma) ja kreekakeelsest sõnast λογία (-loogia) 1940. aastatel.

Audioloogiliste uuringute põhiliseks, kuid mitte ainsaks meetodiks on audiomeetria.

Audiomeetria põhilisteks vahenditeks on audiomeetrid. Nende abil teostatakse audiogrammide koostamiseks vajalikke audioloogilisi mõõtmisi. Audiogrammid on põhilised diagnoosi koostamise vahendid. Lisaks kasutatakse tümpanomeetriat (keskkõrva seisundi mõõtmiseks) ning erinevaid teisi kuulmist (ABR, OAE jne) ja tasakaalu (VNG, vHIT, VEMP jne) uurivaid meetodeid.

Audioloog on spetsialist, kes tegeleb kuulmislanguse ja tasakaaluprobleemide identifitseerimise ja hindamisega ning habilitatsiooni ja rehabilitatsiooniga. Lisaks tegeletakse kuulmislanguse ennetustöö ja nõustamisega, tinnituse nõustamisega ja kuulmisteraapiaga. Audioloogid sobitavad muuhulgas ka kuuldeaparaate.