Audit

(Ümber suunatud leheküljelt Audiitor)
 See artikkel räägib raamatupidamisrevisjonist; Saksamaa autotootja kohta vaata artiklit Audi

Audit ehk auditeerimine (ingl.k. audit, auditing) on süsteemne ja süstemaatiline, dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, mille käigus uuritakse organisatsiooni, projekti, protsessi, süsteemi, isikut, ettevõtet või toodet. Auditi eesmärk on teha kindlaks uuritava objekti vastavus nõutavatele kriteeriumidele. Auditi läbiviijat nimetatakse audiitoriks. [1]

Audit on organisatsiooni protsessi, keskkonnasüsteemi, või kvaliteedisüsteemi ülevaatamine ja kontrollimine tuvastamaks, kas see vastab kehtestatud nõuetele. Audit võib hõlmata organisatsiooni kõiki protsesse, selle mingit funktsiooni või üksikut protsessi. Vastavalt sellele, kas auditi viib läbi väljastpoolt organisatsiooni tellitud audiitor või organisatsiooni töötajad, jaotatakse auditid välis- ja siseaudititeks. [1]

Finantsaudit

muuda

Organisatsiooni finantsaudit on kindlustandev töövõtt, mille soovitavaks tulemuseks on aruanne, kus audiitor annab teada, et raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge. Auditi kohustus on sätestatud seadusega.[2]

Auditi käigus kontrollib audiitor aastaaruande vastavust raamatupidamistavale, maksuarvestusprintsiipide rakendamist nii palju kui on aastaaruande kui terviku seisukohalt vajalik ning veendub, et kolmandad osapooled saaksid aastaaruannet lugedes ettevõtte finantsnäitajatest adekvaatse pildi. Audiitor keskendub olulistele finantsnäitajatele, et anda oma tööga mõistlik kindlus.[3]

Audiitor ei võta juhtkonnalt vastutust ega anna sajaprotsendilist kindlust. Audiitor ei koosta kliendi aastaaruannet, sealhulgas ei vali ettevõttele arvestuspõhimõtteid, ei anna raamatupidamislikke hinnanguid, ei tööta  välja sisekontrolli süsteemi ega anna kõikehõlmavat hinnangut selle toimivuse kohta. Audiitor ei  teosta maksuauditit, ei kontrolli raamatupidaja töö perfektsust, ei pane kokku rahavooge ega koosta konsolideerimise  tabelit.[4]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 Logistikasõnastik. Seilecs. 2021. ISBN 9789916960066.
  2. "Audiitorkogu". www.audiitorkogu.ee. Vaadatud 11. veebruaril 2024.
  3. "Audiitorkogu". www.audiitorkogu.ee. Vaadatud 11. veebruaril 2024.
  4. "Audiitorkogu". www.audiitorkogu.ee. Vaadatud 11. veebruaril 2024.